Kto otrzyma nagrodę prezydenta w dziedzinie kultury? Wciąż można zgłaszać kandydatów

Jeszcze do 31 marca można zgłosić swojego kandydata do Nagrody Prezydenta Kutna w dziedzinie kultury. To coroczne wyróżnienie, które honoruje zasłużonych działaczy kultury i artystów w Mieście Róż. Nagrodę otrzymywali już m.in. pochodzący z Kutna aktorzy działający w amatorskich teatrach, rzeźbiarze czy malarze.

- R E K L A M A -

Zgłaszać można pojedyncze osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe mające związek z Kutnem. Ważne, aby kandydaci swoją działalnością przyczyniali się do wzbogacenia życia kulturalnego Kutna, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego lub do promocji miasta w kraju i za granicą poprzez swoje dokonania artystyczne.

– mówi Agnieszka Lewandowska z wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta.

– Nagroda może być przyznana za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze, w tym za upublicznianie oryginalnego i wartościowego dzieła artystycznego. Ponadto za upowszechnianie, ochronę i promocję kultury, w szczególności za wybitne osiągnięcia w zakresie realizacji projektów w kraju i za granicą – mówi Agnieszka Lewandowska z wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta.

- R E K L A M A -

Wyróżnienie jest również przyznawane za całokształt dokonań artystycznych.

Zgłoszenie kandydata jest proste. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miasta z udokumentowanymi dokonaniami artystycznymi, poparty podpisami 10 mieszkańców, którzy chcieliby, aby dana osoba otrzymała nagrodę. Wniosek należy napisać osobiście, od 2019 roku nie obowiązuje żaden projekt wniosku udostępniany przez Urząd Miasta. Nagroda przyznawana jest nieprzerwanie od 2013 roku.Zobacz także:

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: