reklama
reklama

Kutnianie mają dość hałasu samochodów i pociągów. Napisali petycję do prezydenta i starosty

Grupa mieszkańców z rejonu Warszawskiego Przedmieścia w Kutnie ma dosyć hałasu spowodowanego wzmożonym ruchem samochodów i pociągów w ich okolicy. W tej sprawie złożyli petycję do władz miasta i powiatu, w której domagają się zdecydowanych kroków.

- R E K L A M A -

Jak podkreślają w petycji kutnianie, oddziaływanie hałasu drogowego i kolejowego na środowisko ma zasadniczy wpływ na zdrowie i warunki życia mieszkańców. Ich zdaniem władze miasta podejmując decyzję o wprowadzeniu rozwiązań komunikacyjnych w mieście powinny brać pod uwagę skutki takich decyzji dla mieszkańców danej okolicy oraz zapewnić zgodność z obowiązującymi normami hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza.

– Ulica Warszawskie Przedmieście jest obecnie główną drogą dojazdową do strefy przemysłowej miasta. Obecne natężenie ruchu samochodowego, w tym wprowadzanie tras pojazdów komunikacji miejskiej oraz nagminne przekraczanie dozwolonej prędkości przez samochody i motocykle generuje bardzo uciążliwy hałas drogowy, który oddziałuje w negatywny sposób na mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych w tym rejonie – czytamy w petycji.

- R E K L A M A -

Mieszkańcy zwracają uwagę, że problem nie są tylko samochody, ale również pociągi, które kursują w okolicy.

– Ponadto rejon ul. Warszawskie Przedmieście w kierunku Józefowa i ulic przyległych jest w bezpośrednim obszarze oddziaływania nie tylko hałasu drogowego, ale również hałasu pochodzącego z pobliskiej linii kolejowej i powinien podlegać ochronie akustycznej, aby zapewnić warunki życia zgodne z wymaganiami norm dla terenu zabudowy mieszkaniowej – piszą kutnianie.

- R E K L A M A -

Mieszkańcy w petycji skierowanej do władz miasta i powiatu domagają się:


– Zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego i jego oddziaływania na mieszkańców rejonu (hałas, zanieczyszczenie powietrza) lub zmianę infrastruktury drogowego (alternatywny dojazd do strefy przemysłowej).

– Wyłączenia z ruchu pojazdów ciężarowych i zminimalizowania tras autobusowych.

– Analizy planowanego ruchu drogowego po remoncie wiaduktu na Józefowie (zwiększenia natężenia ruchu, dodatkowe linie autobusowe, ruch samochodów ciężarowych) i jego wpływu na uciążliwość dla mieszkańców zamieszkujących w strefie oddziaływania.

– Wykonania pomiarów i zapewnienia zgodności z dopuszczalnymi normami hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska (…)

– Wprowadzenia rozwiązań zapewniających spowolnienie prędkości pojazdów do obowiązującej 40 km/h (nagminne przekraczanie prędkości, trasa rajdów motocyklowych).

– Zapewnienie ochrony przed hałasem kolejowym z pobliskiej remontowanej linii kolejowej w kontekście powiększenia natężenia ruchu kolejowego, w tym ciężkiego ruchu kontenerowego.

O tym, jaka będzie odpowiedź na petycję poinformujemy wkrótce. ▪


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: