Kutno jest przygotowane na epidemię koronawirusa? Władze odniosły się do zaniepokojenia mieszkańców

Na początku lutego informowaliśmy o tym, że miejscy radni poruszyli tematykę dot. koronawirusa i skierowali w tej sprawie wniosek do prezydenta Kutna. Czy możemy czuć się bezpiecznie na wypadek wystąpienia wirusa na naszym terenie?

- R E K L A M A -

W związku z dużym zaniepokojeniem mieszkańców Miasta Kutno niebezpieczeństwem związanym z zachorowaniami na koronawirusa Komisja Pomocy Społecznej, Zdrowia, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miasta Kutno zwraca się z prośbą do Prezydenta Miasta Kutno o wystąpienie z zapytaniem do właściwych służb i instytucji o stopień przygotowań w przypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia – tak brzmiał jeden z podjętych przez komisję wniosków skierowanych do prezydenta Kutna.

Do sprawy ustosunkowały się już władze miasta. Z przekazanych informacji – póki co – nie ma powodów do obaw.

- R E K L A M A -

W następstwie powyższej informacji nawiązałem kontakt z Panią Celiną Marciszewską – Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie celem ustalenia, jak faktycznie wygląda sytuacja na terenie miasta Kutno. W trakcie rozmowy ustaliłem, że na terenie miasta Kutno nie stwierdzono żadnych przypadków podejrzeń o zarażenie się koronawirusem jakiejkolwiek osoby, a ponadto miasto Kutno na chwilę obecną nie jest zagrożone tym wirusem – komentuje prezydent Zbigniew Burzyński.

Koordynatorem w tej problematyce jest Wojewoda Łódzki, a jedyną osobą upoważnioną do udzielania w tej kwestii informacji jest Rzecznik Prasowy Wojewody Łódzkiego. Jak mówi prezydent Kutna, utrzymuje stały kontakt telefoniczny pod kątem wymiany ewentualnych informacji o zagrożeniach spowodowanych koronawirusem.

- R E K L A M A -

W dniu 13 lutego 2020 roku odbyło się specjalne posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Kutnie. W trakcie spotkania poruszono różne tematy – zagadnienia między innymi tematykę zagrożeń spowodowanych potencjalnym wystąpieniem koronowirusa na terenie powiatu kutnowskiego, które omówiła Celina Marciszewska z kutnowskiego sanepidu.

W czasie prelekcji stwierdzono, że w powiecie kutnowskim na chwilę obecną nie występuje zagrożenie koronawirusem, a obecnie większe zagrożenie pochodzi od zachorowań na grypę, czy też ospę.


Jeżeli chodzi o przygotowanie służb na wypadek wystąpienia wirusa, to sytuacja wygląda następująco:

– na terenie powiatu kutnowskiego posiadamy dwa obiekty do ewentualnej kwarantanny osób z podejrzeniem zachorowania na przedmiotowy wirus (także inne choroby zakaźne) tj. Centrum Małej Ligi w Kutnie oraz Szkoła Podstawowa w Szczycie (gm. Oporów)

– transportem osób z podejrzeniem koronawirusa zajmie się Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

– osoby z podejrzeniem koronawirusa zgłaszające się do szpitalnego oddziału ratunkowego lub placówek zdrowia na terenie powiatu kutnowskiego, u których lekarz stwierdzi podejrzenie takiej choroby, będą transportowane i przyjmowane do placówek zdrowia – oddziałów zakaźnych na terenie woj. łódzkiego, np. Szpital Chorób Zakaźnych im. Biegańskiego w Łodzi (na terenie pow. kutnowskiego nie ma oddziałów zakaźnych)


– służby sanitarne pow. kutnowskiego zgodnie ze swoimi kompetencjami i zapisami zawartymi w „Wojewódzkim planie działania na wypadek epidemii” czy też „Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego” prowadzą stały monitoring przypadków zachorowań na choroby zakaźne wymienione w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz na choroby, zespoły objawów oraz zdarzenia, wystąpienie, których powoduje uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania;

– osoby z krótkotrwałego kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie 2019-nCoV poddane będą nadzorowi epidemiologicznego i/lub izolacji;

– ilość przypadków zachorowań na koronawirusa w Polsce wynosi 0, w powiecie kutnowskim również 0 przypadków (dane na dzień 13.02.2020)


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: