reklama
reklama
reklama
reklama

Kutno – miastem Mocy przeciwko przemocy! W czwartek konferencja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie organizuje konferencję pt. „Kutno – miastem Mocy przeciwko przemocy!”. Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2018 r. w sali widowiskowo-kinowej Kutnowskiego Domu Kultury w godz. 10.00-13.00.

- R E K L A M A -

Celem konferencji jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przemocy w rodzinie oraz uwrażliwienie na kwestie dotyczące relacji rodzinnych, w tym także konfliktów domowych. W programie zaplanowany jest również panel dyskusyjny na temat przemocy i zagrożeń, jakie współcześnie mogą spotkać seniorów. W dyskusji udział wezmą przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego.

Konferencja jest elementem realizowanego przez tut. Ośrodek projektu pn. „Kutno – miastem Mocy przeciwko przemocy!” w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: