Kutnowscy strażacy świętowali! Za nami uroczysty Dzień Strażaka – FOTO

W piątek 24 maja 2024 roku przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie odbyła się ważna uroczystość dla kutnowskich strażaków. Tego dnia obchodzono powiatowy Dzień Strażaka połączony z przekazaniem i poświęceniem ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz z uroczystością odsłonięcia tablicy upamiętniającej Lucjusza Grębockiego, Przedwojennego Instruktora Powiatowego Pożarnictwa.

- R E K L A M A -

W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści z terenu powiatu kutnowskiego, Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Sebastian Kościsty, przedstawiciele władz samorządowych powiatu kutnowskiego, przedstawiciele OSP, przedstawiciele służb, instytucji oraz mieszkańcy Miasta Kutna.

Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku Z-cy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Sebastianowi Kościstemu przez dowódcę uroczystości bryg. Tomasz Matuszak. Następnie przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego podniesiono flagę państwową na maszt.

- R E K L A M A -

Celebrowane święto naszej formacji, to szczególna sposobność do wręczenia awansów i nominacji na wyższe stopnie służbowe, a także odznaczeń i podziękowań za zaangażowanie w służbie. Otrzymali je zarówno funkcjonariusze oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Korzystając z obecności na ziemi kutnowskiej Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Sebastian Kościsty przekazał słowa uznania i podziękowania dla całego strażackiego garnizonu, za trudną, pełną poświęceń służbę, za gotowość do niesienia pomocy w każdej chwili.

- R E K L A M A -

Podczas uroczystego apelu podziękowania i gratulację na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie bryg. Dariusza Lusa złożyli również parlamentarzyści i samorządowcy.

Szczególnym momentem uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej Lucjusza Grębockiego Instruktora Powiatowego Pożarnictwa w latach 1933-1938. Pamięć o takich ludziach, jak Pan Lucjusz, przyczyni się do upowszechniania wiedzy o kutnowskich instruktorach powiatowych pożarnictwa, którzy w okresie II RP tworzyli zręby zawodowego pożarnictwa na terenie powiatu kutnowskiego.

Komendant Powiatowy PSP w Kutnie na zakończenie uroczystości przemawiając do zebranych przedstawicieli władz samorządowych, instytucji państwowych, organizacji społecznych złożył gratulacje awansowanym, wyróżnionym i odznaczonym strażakom.

― Dzisiejsza uroczystość to wyjątkowa okazja, żeby w sposób szczególny podkreślić Wasze zaangażowanie i wkład w pracę i służbę, którą wykonujecie na co dzień. To docenienie Waszych trudów i wyrzeczeń, dlatego chciałbym prosić, abyście przekazali podziękowania również swoim rodzinom, które każdego dnia współodczuwają trudy, jakie ponosicie realizując to nasze, wymagające powołanie… W imieniu całego kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Kutnie życzę wszystkim, by w tej trudnej, pełnej wyzwań codzienności zawsze towarzyszyło Wam strażackie szczęście i wszelka pomyślność ― mówił komendant Dariusz Lusa.

Ponadto podziękował zaproszonym gościom za trud, jaki wkładają w troskę o bezpieczeństwo mieszkańców i współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi, jak również złożone zostały podziękowania Społecznemu Komitetowi Fundacji Upamiętniającej Lucjusza Grębockiego oraz pozostałym darczyńcom, którzy przyczynili się do ufundowania materiałów i symboli upamiętniających Lucjusza Grebockiego.

Dodatkowo podczas uroczystości na ręce Zbigniewa Burzyńskiego Prezydenta Kutna w latach 2002-2024 został wręczony pamiątkowy topór w podziękowaniu za wieloletnią współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej z życzeniami wszelkiej pomyślności, osobistej satysfakcji oraz odwagi w spełnianiu marzeń od kierownictwa, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Kutnie.

(KP PSP w Kutnie, fot. Łukasz Stasiak / KP PSP w Kutnie)
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: