„Kutnowski Dom Kultury w Parku Nad Ochnią” zwyciężył w konkursie na najlepszą pracę dyplomową

Absolwentka wydziału architektury Politechniki Warszawskiej – Weronika Eliasz została laureatką kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna.

- R E K L A M A -

29 maja Zbigniew Wdowiak, zastępca Prezydenta Miasta Kutno wręczył przyznaną nagrodę za pracę inżynierską pn. „Kutnowski Dom Kultury w Parku nad Ochnią”. Autorka projektu w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa wskazała, że „Główną ideą przy wyborze tematu była chęć stworzenia miejsca spotkań dla wielopokoleniowej społeczności oraz zachęcenie jej do aktywnego uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach i przyczynienie się do rozwoju lokalnej tradycji i kultury”.

Komisja Konkursowa pracowała pod przewodnictwem Zbigniewa Wdowiaka Zastępcy Prezydenta Miasta. W pracach komisji uczestniczyła z ramienia Rady Miasta Kutno Pani Danuta Blus – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. 

- R E K L A M A -

W pracach Komisji  przedstawicielami Prezydenta byli: dr Jarosław Kotliński i Anna Michalska – Sekretarz Konkursu.

Komisja konkursowa zapoznała się z pisemnymi rekomendacjami pracy dyplomowej, które zostały przygotowane przez ekspertów/specjalistów z danych dziedzin wiedzy. Recenzentami zgłoszonej do konkursu prac dyplomowych byli  pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej i Politechniki  Łódzkiej.

- R E K L A M A -

Przez okres 10 lat na Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna wpłynęło 40 prac dyplomowych, z czego Prezydent nagrodził 20 z nich. Nagrodzone i wyróżnione w Konkursie prace, są przekazywane do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i poszerzają zasoby bibliografii regionalnej związanej z Kutnem.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: