reklama
reklama

Kutnowski radny zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

Radny Rady Miasta Kutno Robert Feliniak został uhonorowany Odznaką Honorową „Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”, przyznanym przez Dyrektora placówki panią Edytę Wcisło.

- R E K L A M A -

To wyraz podziękowania za zaangażowanie radnego w działaniach na rzecz Honorowego Krwiodawstwa, pomoc w organizacji zbiórek krwi i wieloletnią współpracę z placówką. Odznakę wraz z legitymacją wręczyła pani Dagmara Kaźmierska, Kierownik Sekcji Promocji i Szkoleń RCKiK w Łodzi.

W trakcie spotkania omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem punktu krwiodawstwa w Kutnie. Aktualnie placówka poszukuje lekarza, który przez kilka godzin dziennie wykonywałby badania dawcom.

- R E K L A M A -

Kutno od lat wspiera organizacyjnie i finansowo wszelkie działania podejmowane przez organizacje i instytucje na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa i zwiększenia liczby krwiodawców.

(UM Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: