reklama

Magdalena Krupińska-Kotulska o „inwestycyjnej perle regionu”, czyli rewitalizacji w Leszczynku (ZDJĘCIA)

Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego wraz z rozległym parkiem powoli zmierza ku końcowi. Jak przedsięwzięcie określane „inwestycyjną perłą regionu” ocenia Magdalena Krupińska-Kotulska, dyrektor ds. inwestycji i administracji UG Kutno, która sprawuje nadzór właścicielski nad inwestycją w ramach projektu „Rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”?

- R E K L A M A -

Projekt rewitalizacji zespołu dworsko-pałacowego wraz z rozległym parkiem o powierzchni ponad 4,5 ha, w ramach projektu „Rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”, był największym zadaniem inwestycyjnym w Gminie Kutno. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy i uregulowane zostało dwoma odrębnymi pozwoleniami na budowę, w obszarze trzech istniejących obiektów budowlanych oraz rewitalizacji i zagospodarowania terenu przyległego do obiektów parku. Kompleksowy projekt rewitalizacji zespołu dworsko-pałacowego wraz z rozległym parkiem był bardzo wymagający, zarówno od strony budowlanej jak i administracyjnej.

Stan całego zespołu dworsko-pałacowego oraz przyległego parku był wszystkim powszechnie znany, wymagał wiele pracy i zaangażowania. Teren budowy przekazano firmie wykonawczej w sierpniu 2018 roku, w którym toczyły się prace częściowej rozbiórki obiektu, wykonano wzmocnienia i uzupełnienia ław i stóp fundamentowych, stropy oraz konstrukcję stalową sali widowiskowej.

- R E K L A M A -

2019 rok był intensyfikacją prac, gdzie nie tylko kontynuowano rozpoczęte prace budowlano-konstrukcyjne z roku poprzedniego, ale również wykonano szereg innych, tj. izolacje przeciwwilgociowe, docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza, poszycie dachowe, stolarkę okienną, instalacje: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne oraz wszelkie prace wykończeniowe sufitów, ścian i podłóg.

Pomimo swojego historycznego charakteru, swoje miejsce w obiektach budowlanych znalazły również nowoczesne rozwiązania instalacyjne. Oba obiekty zasilane są źródłem pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym, a instalację grzewczą wykonano w oparciu o klimakonwektory, które nadmuchowo będą rozprowadzało ciepło w sezonie grzewczym i chłód w sezonie letnim.

- R E K L A M A -

Zasilanie energetyczne będzie wspomagane instalacją fotowoltaiczna, która bez wątpienia przyniesie również docelowe oszczędności w trakcie użytkowania obiektu. Ciepła woda użytkowa podgrzewana będzie latem z instalacji solarnej, a zimą dogrzewana pompą ciepła i kotłem elektrycznym. Całość nowoczesnych instalacji uzupełnia wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, redukująca straty ciepła w sezonie grzewczym.

2019 rok to również rewitalizacja 4,5 ha parku w obszarze zieleni, ścieżek oraz budowy małej architektury, tj. altana rekreacyjna oraz mostki. Do dyspozycji oddany zostanie kolorowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko wielofunkcyjne. Przy obiekcie zlokalizowano również duży parking, który w letnie wieczory będzie pełnił funkcję kina letniego, a na terenie parku umiejscowiona będzie sezonowa scena letnia.

2020 rok jest rokiem zwieńczenia prac, obecnie jesteśmy już po odbiorze kompleksu przez państwową straż pożarną, inspektora sanitarnego, konserwatora zabytków oraz inspektora nadzoru budowlanego. W chwili obecnej obiekt jest wyposażany w sprzęt komputerowy, nagłośnienie oraz meble. Zakupione zostały również instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej. Całość kompleksowego projektu „Rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” zamyka wykonana, promująca obiekt i gminę strona internetowa, folder turystyczny oraz broszura informacyjna o zrealizowanym projekcie. / Magdalena Krupińska-Kotulska

zdjęcia: Panorama Kutna, UG Kutno, źródło: UG Kutno

ZOBACZ GALERIĘ:

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: