Można wyrobić Kartę Mieszkańca Gminy Kutno. Poznaliśmy szczegóły

Od dziś można składać wnioski o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Kutno, uprawniającej do korzystania z ulg i uprawnień w ramach Programu pod nazwą „Karta Mieszkańca Gminy Kutno”.

- R E K L A M A -
  • Złożenie wniosku

– Uprawnionymi do złożenia wniosku są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kutno.

– Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kutno, w pokoju nr 20, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, u pracownika ds. ewidencji ludności lub u pracownika ds. dowodów osobistych.

- R E K L A M A -

– W imieniu małoletnich dzieci własnych, przysposobionych lub pozostających w pieczy zastępczej składa rodzic lub opiekun prawny.

  • Odbiór Karty Mieszkańca Gminy Kutno

– Wnioskodawca odbiera Kartę Mieszkańca osobiście, za potwierdzeniem odbioru w pokoju nr 20, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 7 dnia od daty złożenia wniosku, po uprzedniej weryfikacji zawartych we wniosku danych uprawniających do korzystania z Programu pod nazwą „Karta Mieszkańca Gminy Kutno”.

- R E K L A M A -

– W przypadku niemożności osobistego odbioru Karty, wymagane jest pisemne upoważnienie dla osoby odbierającej Kartę w imieniu wnioskodawcy.

– Karta wydawana jest imiennie i jest dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną wraz z innym dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość tej osoby. Karta wydawana jest bezpłatnie.

– Kartę wydaje się na okres ważności jednego roku od momentu wydania Karty z możliwością przedłużenia jej ważności na kolejny okres, o ile jej posiadacz nadal jest do niej uprawiony.

Każda zmiana miejsca zamieszkania osoby uprawnionej poza granice Gminy Kutno wymaga niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Gminy Kutno i wiąże się z koniecznością zwrotu Karty.

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Karty, należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty.

Karta uprawnia do darmowych przejazdów komunikacją publiczną na następujących liniach:

G1 – Byszew- Głogowiec (FULLTRAVEL sp. z o. o.)
G2 – Strzegocin – Głogowiec (FULLTRAVEL sp. z o. o.)
G3 – Sieraków – Krzesin (FULLTRAVEL sp. z o. o.)
G4 – Wysoka Wielka – Kutno (FULLTRAVEL sp. z o. o.)
Żychlin – Kutno – na trasie Komadzyn – Malina – Kutno (SAND-BUS)
Strzelce – Kutno – na trasie Kolonia Sójki – Wierzbie – Sieciechów – Kutno (PKS Sp. z o.o. w Gostyninie)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: