reklama
reklama

Muzeum Regionalne w Kutnie beneficjentem programów ministerialnych. Będzie spora dotacja!

Muzeum Regionalne w Kutnie pozyskało środki finansowe pozostające w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwa złożone wnioski grantowe zostały rozpatrzone pozytywnie.

- R E K L A M A -

W ramach pierwszego programu: Kultura ludowa i tradycyjna realizowane będzie zadanie zatytułowane „Mistrz tradycji”. Koordynatorka i autorka projektu, Sylwia Kacalak, stworzy przestrzeń międzypokoleniowej wymiany, w której Mistrz – uznany kutnowski rzeźbiarz Antoni Kamiński – przekaże wiedzę i umiejętności grupie wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowaczej „Tęcza” w Kutnie. Dziesięć osób, które przynależą do koła plastycznego „Misz – Masz” , weźmie udział w szkoleniu, warsztatach prowadzonych przez artystę. Zadanie zostało dofinansowane w 100 %.


Drugie zadanie w cyklu dwuletnim, które otrzymało dotację w kwocie 122,300,00zł „Kutno. Powstanie i rozwój małego ośrodka miejskiego w ujęciu interdyscyplinarnym”, należy do obszaru ” Ochrona zabytków archeologicznych 2020″. Programem zarządza Narodowy Instytut Dziedzictwa. Celem projektu jest całościowe, interdyscyplinarne opracowanie badań archeologicznych i historycznych, prowadzonych w latach 1990- 2019 , które objęły swym zasięgiem znaczną część historycznego miasta (m.in. królewski pałac podróżny Augusta III Wettina, rynek Starego Miasta, Ratusz, Rynek Zduński) i ich prezentacja w planowanej polsko-angielskiej publikacji książkowej. Oprócz wydawnictwa dofinansowanie obejmuje konserwację kilkuset zabytków archeologicznych, które będzie można oglądać w nowo otwartym kompleksie muzealnym. Uzyskanie dotacji było możliwe dzięki współpracy z dr. inż. Arturem Ginterem.

- R E K L A M A -

Uzyskane z Ministerstwa środki pozwolą naszemu muzeum na realizację nowatorskich, ciekawych i potrzebnych projektów. Warto także podkreślić, iż nasze pomysły zostały dostrzeżone i wyłonione z kilkuset innych projektów, złożonych przez instytucje kulturalne z całej Polski.

Źródło: Muzeum Regionalne w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: