reklama
reklama

Na Dybowie wciąż czekają na remont tej drogi. „Projekt przebudowy w opracowaniu”

Niedawno informowaliśmy o zakończeniu przebudowy ul. Ptasiej i Sowiej. Mieszkańcy okolicy cieszą się z drogowych inwestycji na Dybowie, jednak wyczekują remontu ul. Zimowej. Temat poruszyła ostatnio radna Joanna Podemska.

- R E K L A M A -

Prace związane z przebudową ul. Ptasiej i Sowiej wraz z budową kanalizacji deszczowej wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELVIS za kwotę ok. 860 tys. PLN.

W sprawie Dybowa, ale innej ulicy, pod koniec lutego skierowała interpelację Joanna Podemska.

- R E K L A M A -

– Po zapoznaniu się z projektem budowy ul. Zimowej zasadne będzie przeniesienie zatoki autobusowej z miejsca dotychczasowego na drugi koniec ul. Zimowej. Zapewni to poprawę życia mieszkańców okolicznych domów i nie będzie narażało ich na trudności związane z postojem autobusów – napisała radna Joanna Podemska.

Jak się okazuje, projekt dotyczący kompleksowej przebudowy ulicy w dalszym ciągu jest opracowywany.

- R E K L A M A -

– Projekt na przebudowę ul. Zimowej w Kutnie wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia jest w trakcie opracowywania. Obecnie trwają spotkania robocze dotyczące zlokalizowania pętli autobusowej w innym miejscu niż istniejący przystanek autobusowy. Po wypracowaniu stanowiska przedstawione zostanie Pani optymalne rozwiązanie do ewentualnej konsultacji z mieszkańcami i akceptacji. Jednocześnie zapewniam, że Miasto Kutno dołoży wszelkich starań, aby lokalizacja projektowanej pętli autobusowej nie wpływała negatywnie na życie mieszkańców ul. Zimowej – odpowiedział na pismo Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna.

Mieszkańcy się niecierpliwią i napisali petycję


W zeszłym roku mieszkańcy ul. Zimowej interweniowali w kutnowskim magistracie w sprawie potrzeby pilnego remontu drogi. Interpelację składał ponadto radny Arkadiusz Olesiński.

– W chwili obecnej nawierzchnia ul. Zimowej znajduje się w bardzo złym stanie, a skrzyżowanie ul. Zimowej z ul. Wiśniową jest w stanie katastrofalnym, dziury uniemożliwiają prawidłowe poruszanie się pojazdów – pisali w zeszłorocznej interpelacji kutnianie.

Jak informował wówczas zastępca prezydenta, koncepcja przebudowy ul. Zimowej obejmuje budowę i przebudowę następujących elementów w pasie drogowym tj. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni zjazdów, wykonanie chodników, dojść do posesji, wykonanie terenów zielonych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: