reklama
reklama
reklama
reklama

Na Krośniewickiej powstanie przychodnia? Starosta Kowalik zwołał konferencję

W Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyła się konferencja prasowa dotycząca wznowienia działalności przychodni POZ przy ul. Krośniewickiej 41 w Kutnie.

- R E K L A M A -

Z dziennikarzami spotkali się Daniel Kowalik ― Starosta Kutnowski, Marek Kubasiński ― Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego, Tomasz Kantorski ― Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Gospodarki Nieruchomościami i Geodeta Powiatowy oraz Artur Gur ― Prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

― Dzisiejsza konferencja okazała się być koniecznością po zamieszaniu medialnym, które wyniknęło w sprawie wznowienia działalności przychodni POZ przy ulicy Krośniewickiej. Jest to nasza wspólna, ważna dla mieszkańców sprawa. Na ostatniej sesji Rady Gminy Kutno rozgorzała dyskusja odnośnie reaktywacji tej przychodni. Razem z przedstawicielami Rady Gminy podjęliśmy podstawowe założenia, które będą dotyczyły wznowienia działalności tej przychodni. Ze strony radnych padła propozycja, aby powstał wspólny zespół gminy i powiatu w kwestii reaktywacji. Myśleliśmy, że wszystko idzie w dobrym kierunku, jednak w piątek 23 lutego otrzymaliśmy pismo, stanowisko Pani Wójt Gminy Kutno adresowane do powiatu, które wywraca do góry nogami założenia przyjęte razem z przedstawicielami Gminy Kutno. Rozmawiałem z radnymi Gminy Kutno, okazuje się, że to stanowisko, które Pani wójt przesłała do powiatu nie było w żaden sposób uzgadniane z nimi, więc jest to samodzielna inwencja Pani Wójt, która dla nas jest bardzo niezrozumiała. W tym oświadczeniu Pani Wójt żąda od Powiatu Kutnowskiego, aby był w tym momencie organizatorem przychodni, która zgodnie z umową między Powiatem a Gminą leży w obowiązkach Gminy Kutno. W związku z tym Powiat Kutnowski w sytuacji, kiedy Pani Wójt nie poradzi sobie z reaktywacją tej przychodni podejmie wszystkie kroki prawne, by tą nieruchomość od gminy odzyskać, bowiem nie jest wykorzystywana w celu, na który została przekazana. W przyszłym tygodniu zamierzamy złożyć wniosek do sądu o przeniesienie praw własności dla Powiatu Kutnowskiego. To będzie pierwszy ruch, który będziemy musieli wykonać. Apeluję do władz Gminy Kutno, żeby nie przeszkadzano w procesie reaktywacji tej przychodni. Następnym krokiem, który będziemy chcieli podjąć jest doposażenie owej przychodni, w niezbędny sprzęt, który umożliwi otworzyć jednostkę podstawowej opieki zdrowotnej ― mówił Daniel Kowalik Starosta Kutnowski.

- R E K L A M A -

– Odwołanie takiej darowizny odbywa się w drodze złożenia oświadczenia woli, złożonego obdarowanemu, o jej odwołaniu i wskutek tego oświadczenia powinno nastąpić wydanie tej nieruchomości. Jest to czynność prawna, więc wymaga to tego, żeby było to podjęte aktem notarialnym. Po licznych pismach z naszej strony i prośbach o to, aby Gmina Kutno przeniosła na nas prawo własności aktem notarialnym, nie nastąpiło to. Dalszymi krokami było wyznaczenie przez nas terminu i miejsca w kancelarii notarialnej, aby podpisać akt notarialny. Został wyznaczony termin na 2 października 2023 roku, jednak do podpisania aktu notarialnego nie doszło, ponieważ przedstawiciele gminy nie stawili się. Na okoliczność tego został sporządzony przez panią notariusz protokół z niestawiennictwa się, który też będzie dla nas stanowił podstawę wystąpienia do sądu, bowiem naszym kolejnym krokiem, tak jak już wspomniał Pan Starosta, będzie wystąpienie do sądu o wydanie oświadczenia zastępczego, zastępującego oświadczenie woli Gminy o przeniesienie prawa własności na powiat. Sąd po zbadaniu całości zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzi czy zaistniały przesłanki pozwalające na odzyskanie tej nieruchomości i czy w dalszej konsekwencji wyda orzeczenie, oczywiście prawomocne. Dopiero orzeczenie będzie informowało o tym, że możemy odzyskać tą nieruchomość. A wtedy podejmiemy kroki, tak jak mówił Pan Starosta, w celu przywrócenia tej przychodni na terenie Gminy Kutno. – mówił Tomasz Kantorski, Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Gospodarki Nieruchomościami i Geodeta Powiatowy.

― Mieszkańcy gminy Kutno potrzebują tej przychodni, wyrazili to podpisami pod prośbą do Starosty, aby ta przychodnia została uruchomiona. Aż 400 podpisów świadczy o tym, że ta przychodnia jest potrzebna, jest niezbędna dla naszych mieszkańców. W obecnym czasie, kiedy zachorowalność na wszelkiego rodzaju choroby wirusowe, onkologiczne czy kardiologiczne wzrasta i są to dane statystyczne sprawdzone, potrzeb jest coraz więcej. Obecnie działające przychodnie na terenie powiatu, Miasta Kutno nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców. Sam doświadczałem sytuacji, że idąc do przychodni potrzebując lekarza rodzinnego, nie miałem możliwości otrzymać pomocy z tego względu, że lekarz już o godzinie 9 jest do końca dnia zajęty. My jako samorządowcy musimy spełniać wszystkie potrzeby naszych mieszkańców, a ta potrzeba według mnie jest dla naszych mieszkańców najważniejsza – mówił Marek Kubasiński, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

- R E K L A M A -

― My jako szpital oczywiście jesteśmy zainteresowani prowadzeniem przychodni POZ na terenie Kutna przy ulicy Krośniewickiej, w tym budynku, o którym jest mowa. Tak jak Pan Starosta wcześniej powiedział, jesteśmy po kilku rozmowach na ten temat, mamy wstępną wizję, jak miałoby to wyglądać i nie ukrywam także, że mieszkańcy powiatu, Ci, którzy trafiają do szpitala, wielokrotnie się pytają o możliwość otworzenia przez szpital przychodni. Także jeżeli jest taka możliwość to my jak najbardziej jesteśmy na tą propozycję otwarci i chcielibyśmy to wspólnie dla mieszkańców powiatu zrobić ― mówił Artur Gur, Prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

― Reasumując, zgodnie z naszymi działaniami, które prowadzimy już od lipca zeszłego roku, najpierw prosiliśmy i wskazywaliśmy Gminie Kutno, jaki jest gminy obowiązek odnośnie tego budynku. Poprzednia sesja, tak jak wspominałem na początku, dawała mi jeszcze jakąś nadzieję, że jest wola ze strony Pani Wójt, żeby ta przychodnia funkcjonowała. Niestety ostatnie pismo, które otrzymaliśmy kompletnie burzy ustalenia nasze z radnymi Gminy Kutno i tak jak wspominałem na radzie, odzyskamy i odtworzymy przychodnie na ulicy Krośniewickiej dla mieszkańców Gminy i dla mieszkańców Powiatu Kutnowskiego. Podejmiemy wszystkie kroki, żeby jak najszybciej odbyła się cała procedura, bowiem służba zdrowia jest rzeczą ogromnie ważną ― dodał na zakończenie Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

(Powiat Kutnowski)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: