(NA ŻYWO) Dziś sesja rady miasta. Radni podejmą wiele uchwał

Dziś o 10:00 rozpoczną się obrady XXXVII sesji Rady Miasta Kutno. W związku z sytuacją epidemiczną, radni będą debatować zdalnie.

Obrady radnych oglądać można na żywo za pośrednictwem serwisu Youtube. Porządek obrad prezentuje się następująco:

- R E K L A M A -

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o realizacji zadań aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2020 roku oraz o zamierzeniach na 2021 rok.
3. Informacja na temat stanu przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kutno.
5. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Kutno do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Raszewskiej.
6. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Kutno do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Lotniczej.


7. Projekty uchwał w sprawie:
a)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Raszewskiej;
b)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Lotniczej;
c)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kutno, położonej w Kutnie przy ul. Żwirki i Wigury;
d)wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Kutno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Papieża Jana Pawła II;
e)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kutnie stanowiących własność Miasta Kutno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – „RUCH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
f)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie położonej w Kutnie przy ulicy Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
g)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie przy ulicy Goszczyńskiego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
h)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie przy ulicy Krośniewickiej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
i)zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
j)zmiany Uchwały Nr XXXII/302/20 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2021 rok
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno
o działaniach międzysesyjnych.
9. Przyjęcie protokołów z obrad Sesji Rady Miasta Kutno odbytych w dniach 23 lutego 2021 r., 16 marca 2021 r. i 30 marca 2021 r.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: