reklama
reklama
reklama
reklama

[NA ŻYWO] Jedni na sali, drudzy przez internet. Trwa ważna sesja Rady Powiatu Kutnowskiego

Od godziny 10:00 trwa XXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. Jednym z najważniejszych punktów będzie głosowanie nad absolutorium dla zarządu pow. kutnowskiego.

W porządku obrad znalazło się trzynaście punktów. Wśród nich znalazły się między innymi przedstawienie raportu o stanie pow. kutnowskiego za 2019 rok i debata, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok, głosowanie nad absolutorium i wotum dla zarządu pow. kutnowskiego.

Pełny program obrad:

- R E K L A M A -

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie za 2019 rok,

- R E K L A M A -

3. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok,

4. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok oraz debata nad raportem,

- R E K L A M A -

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kutnowskiego wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok:

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok,
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok,
c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania Zarządu Powiatu w Kutnie z wykonania budżetu za 2019 rok,
d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kutnowskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku,
e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego,
f) zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Powiatu Kutnowskiego,
g) dyskusja,
h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok.

7. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok:

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok,
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020–2024,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok.

9. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego Nr XIX z dnia 19 luty 2020 roku, Nr XX z dnia 28 maja 2020 roku i Nr XXI z dnia 30 czerwca 2020 roku.

10. Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: