PanoramaKutna.plPolityka Radni decyduj膮 o absolutorium dla prezydenta Burzy艅skiego

[馃敶NA 呕YWO] Radni decyduj膮 o absolutorium dla prezydenta Burzy艅skiego

Trwa XXV sesja Rady Miasta Kutno. W porz膮dku obrad znalaz艂o si臋 wiele punkt贸w, a jednym z najwa偶niejszych b臋dzie g艂osowanie nad absolutorium dla prezydenta Zbigniewa Burzy艅skiego.

-

Porz膮dek obrad prezentuje si臋 nast臋puj膮co:

1.Otwarcie sesji.

-

2.Uroczysto艣膰 wr臋czenia Pani Gra偶ynie Rzymkowskiej Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osi膮gni臋cia w dziedzinie tw贸rczo艣ci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

-

3.Informacja z realizacji 鈥濻trategii rozwoju Miasta Kutna na lata 2014 鈥 2020鈥.

4.Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Kutno za 2019 r.

5.Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kutno za 2019 rok.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorz膮du terytorialnego Miasta Kutno za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu jednostki samorz膮du terytorialnego Miasta Kutno za 2019 rok:

a)zapoznanie si臋 ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu jednostki samorz膮du terytorialnego Miasta Kutno za 2019 rok;
b)zapoznanie si臋 ze sprawozdaniem finansowym jednostki samorz膮du terytorialnego Miasta Kutno za 2019 rok;
c)zapoznanie si臋 z informacj膮 o stanie mienia Miasta Kutno na dzie艅 31 grudnia 2019 roku;
d)zapoznanie si臋 z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycz膮c膮 sprawozdania Prezydenta Miasta Kutno z wykonania bud偶etu za 2019 rok;
e)zapoznanie si臋 z opini膮 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno ;
f)zapoznanie si臋 z opiniami sta艂ych Komisji Rady Miasta Kutno;
g)dyskusja;
h)podj臋cie uchwa艂y.

7.Absolutorium dla Prezydenta Miasta Kutno za 2019 rok:

a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kutno za 2019 rok;
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kutno za 2019 rok;
c)dyskusja;

8.Podj臋cie uchwa艂 w sprawie:

a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2020-2032;

b)zmiany Uchwa艂y Nr XVIII/183/19 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Kutno na 2020 rok.

9.Informacja Przewodnicz膮cego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o dzia艂aniach mi臋dzysesyjnych.

10.Przyj臋cie protoko艂贸w z Sesji Rady Miasta Kutno odbytych w dniach 10 marca 2020 r. i 30 kwietnia 2020 r..

11.Sprawy r贸偶ne.

12.Zako艅czenie obrad.

https://www.youtube.com/watch?v=0LO6xpan4Jo
-

Nie przegap: