reklama
reklama
reklama
reklama

(NA ŻYWO) Trwa sesja Rady Powiatu. Jakie zostaną podjęte uchwały?

O 10:00 rozpoczęła się sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. Jakie uchwały będą podejmować powiatowi radni?

- R E K L A M A -

Wśród uchwał znalazły się punkty:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 – 2023
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok
c) zmiany uchwały nr 42/VII/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019
d) zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, działającej na terenie Powiatu Kutnowskiego
e) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu kutnowskiego na lata 2019-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: