Nabory na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny informuje o naborach na wolne stanowiska urzędnicze. Poniżej znajdują się linki do ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łanięta:

- R E K L A M A -

– podinspektor ds. gospodarki komunalnej
https://bip.gminalanieta.pl/artykul/ogloszenie-o-konkursie-na-wolne-stanowisko-urzednicze-podinspektor-ds-gospodarki-komunalnej

– podinspektor ds. gospodarki gruntami
https://bip.gminalanieta.pl/artykul/ogloszenie-o-konkursie-na-wolne-stanowisko-urzednicze-podinspektor-ds-gospodarki-gruntami

– podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
https://bip.gminalanieta.pl/artykul/ogloszenie-o-konkursie-na-wolne-stanowisko-urzednicze-podinspektor-ds-inwestycji-i-zamowien-pub

– Zastępca Głównego Księgowego
https://bip.gminalanieta.pl/artykul/ogloszenie-o-konkursie-na-wolne-stanowisko-urzednicze-zastepca-glownego-ksiegowego

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: