NFZ apeluje o wstrzymanie planowych zabiegów. Jest oficjalny komunikat

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał oficjalny komunikat w sprawie ograniczenia między innymi operacji w szpitalach. Ma to zapewnić dodatkowe łóżka w związku z COVID–19 – czytamy na stronie NFZ–u.

Na stronie NFZ–u pojawił się komunikat dotyczący ograniczenia do niezbędnego minimum udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Co to oznacza? Poniżej pełna treść komuniktu:

- R E K L A M A -

Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

WAŻNE

- R E K L A M A -
 1. Ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.
 2. Przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń, należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu:

 1. przeprowadzenia diagnostyki,
 2. zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności:
 • endoprotezoplastyki dużych stawów
 • dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa
 • zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej
 • pomostowania naczyń wieńcowych

oraz

- R E K L A M A -
 • dużych zabiegów torakochirurgicznych
 • zabiegów wewnątrzczaszkowych
 • nefrektomii
 • histerektomii

– z powodów innych niż onkologiczne.

Jednocześnie wskazujemy, że w każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia i potencjalne skutki.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: