Nie będzie dodatkowego sprzętu dla straży miejskiej. „Nie ma uzasadnienia takiego zakupu”

Inicjatywa radnych dotycząca zakupu kutnowskiej straży miejskiej dodatkowego urządzenia rozruchowego, pomocnego mieszkańcom przy problemach ze swoim autem, nie znalazła uznania w oczach władz Kutna. Dodatkowych zakupów nie będzie.

- R E K L A M A -

W okresie jesienno–zimowym wielu mieszkańców Kutna ma problem z uruchomieniem samochodu z powodu niskich temperatur. Zakup dodatkowego urządzenia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w znaczny sposób przyspieszy ich reakcję w celu udzielenia pomocy mieszkańcom – uważają radni Łukasz Walczak, Robert Feliniak i Tomasz Rędzikowski.

Miasto ustosunkowało się do pomysłu radnych. Zakupów nie będzie.

- R E K L A M A -

Odpowiadając na interpelację Panów Radnych dotyczącą zakupu dodatkowego urządzenia rozruchowego informuję, że na obecną chwilę nie znajduję uzasadnienia takiego zakupu – komentuje Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna.

reklama

Jak mówi J. Boczkaja, urządzenie rozruchowe wykorzystywane obecnie przez strażników miejskich jest w pełni sprawne i używane w celu pomocy mieszkańcom miasta, którzy mają problem z rozruchem swojego pojazdu.

- R E K L A M A -

Należy przy tym pamiętać, że strażnicy miejscy w pierwszej kolejności realizują zadania wynikające z ustawy o strażach gminnych związane przede wszystkim z ochroną bezpieczeństwa mieszkańców, a dopiero w dalszej kolejności podejmują działania związane m.in. z pomocą przy uruchomieniu pojazdu – uważa zastępca prezydenta Kutna.

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: