PanoramaKutna.plKutnoNie będzie drzew przy placu zabaw. TBS ma inne plany. "Teren jest przewidziany do..."

Nie będzie drzew przy placu zabaw. TBS ma inne plany. „Teren jest przewidziany do…”

Na Granicznej przy placu zabaw nie zostaną posadzone drzewa. Powstanie tam za to kolejny blok. W sprawie zagospodarowania terenu interpelację napisał ostatnio radny Robert Małachowski.

-

Od wielu lat w centrum osiedla mieszkaniowego przy ul. Granicznej, między blokami 21 i 23, znajduje się plac zabaw dla dzieci. Jest to również miejsce odpoczynku dla dorosłych. Niestety nie ma tam drzew, które by dawały cień i schronienie w czasie letnich upałów, a w dni, gdy wieje wiatr osłaniałby dzieci korzystające z placu zabaw. Znajduje się tam duży trawnik, na którym nie ma drzew czy krzewów. Należy również stwierdzić, że na wyżej wymienionym osiedlu znajduje się bardzo mało drzew i zieleni – argumentuje Robert Małachowski.

W odpowiedzi na interpelację radnego, magistrat przekazał odpowiedź władz Towarzystwa Budownictwa Społecznego.


-

Teren przyległy do osiedlowego placu zabaw przy ul. Granicznej, o którym mowa w interpelacji, jest zgodnie z planem przewidziany do zabudowy budynkiem wielorodzinnym – informuje Jacek Urbaniak, prezes TBS–u.

-

Drzewa mają być zasadzone, ale nie we wskazanym przez R. Małachowskiego miejscu.

We wcześniejszych latach wokół placu zabaw były dokonane nasadzenia drzew, jednakże uległy one zniszczeniu. W roku bieżącym spółka dokona nowych nasadzeń w ilości kilkunastu drzew, lecz w innych lokalizacjach na tym osiedlu, aby nie kolidowały z ewentualną inwestycją na tym osiedlu – dodaje Urbaniak.

Radny Robert Małachowski chciałby, aby przy placu zabaw posadzono drzewa. TBS ma jednak inne plany. (fot. R. Małachowski)

-

Nie przegap: