Nie będzie progów zwalniających na Zbożowej. Wszystko przez…

Nie będzie progów zwalniających w okolicy skrzyżowania ul. Zielnej z ul. Zbożową. Z prośbą o ich montaż do władz miasta zwróciła się wiceprzewodnicząca rady miasta Ewa Rzymkowska.

- R E K L A M A -

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie montażu progów zwalniających w okolicy skrzyżowania ul. Zielnej z ul. Zbożową. Docierają do mnie sygnały od mieszkańców, iż we wskazanej lokalizacji występują liczne przypadki znacznego przekraczania prędkości przez kierujących, co stanowić może zagrożenie dla pieszych, szczególnie dla dzieci, które korzystają np. z boiska przy budynku dawnej szkoły – napisała w interpelacji Ewa Rzymkowska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kutno.

Jak się okazuje, progi nie mogą zostać zamontowane w tej lokalizacji, bowiem jest to sprzeczne z przepisami. Dlaczego?

- R E K L A M A -
reklama

Wykonanie instalacji w/w urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z przepisami załącznika nr 4 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach nie jest możliwe na ulicach i drogach w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych. Progów zwalniających nie umieszcza się również w odległości mniejszej niż 40m od skrzyżowania i 30m od istniejącego przejścia dla pieszych. Z uwagi na powyższe nie jest możliwe zamontowanie progów zwalniających we wskazanej lokalizacji – informuje w odpowiedzi na interpelację Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna.

reklama
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: