Nie masz pracy? UM Kutno szuka pracowników biurowych

Szukasz pracy biurowej? Kutnowski magistrat zamierza zatrudnić 10 osób. Jakie trzeba spełnić warunki?

Urząd Miasta Kutno organizuje staż dla 10 osób bezrobotnych na stanowisku pozostali pracownicy obsługi biurowej. Kto może ubiegać się o zatrudnienie? Osoba bezrobotna do 30 roku życia, wykształcenie średnie/wyższe.

- R E K L A M A -

Planowany termin stażu od 09.04.2018 r. do 08.07.2018 r.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

- R E K L A M A -
  • życiorysu /CV/, w którym należy podać informacje dotyczące danych osobowych: data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania , wykształcenia i ewentualnego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
  • listu motywacyjnego

Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Kutno w terminie od 19.03.2018 roku do 26.03.2018 roku w pok. 222 codziennie w godz. od 8.00 do 12.00.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: