reklama
reklama

Niedługo w centrum Kutna pojawią się ogródki gastronomiczne

Kutnowski magistrat informuje, że w roku 2022 istnieje możliwość uruchomienia na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 sezonowych ogródków gastronomicznych, pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zabezpieczą bezpieczeństwo obsłudze i klientom.

Miejsca zostały oznaczone na załączniku mapowym znajdującym się w wytycznych dotyczących funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w obszarze historycznego centrum Miasta Kutno numerami od 1 do 5.

- R E K L A M A -

W pierwszej kolejności miejsca do dzierżawy na Placu będą przydzielone przedsiębiorcom prowadzącym stałą działalność w zakresie gastronomii w lokalach użytkowych, znajdujących się na nieruchomościach przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W tych lokalizacjach na Placu Piłsudskiego mogą powstać ogródki gastronomiczne.

Osoby spełniające ww. kryterium mogą składać wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami oraz kserokopią zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej) o dzierżawę tylko jednego z wyznaczonych miejsc – usytuowanego najbliżej lokalu, w którym prowadzona jest przez nie działalność, w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 roku, do godz. 12.00.

- R E K L A M A -

Wnioski o dzierżawę są dostępne na stronie internetowej www.um.kutno.pl/przetargi i zamówienia publiczne/gospodarowanie nieruchomościami oraz www.umkutno.bip.e-zeto.eu w zakładce Komunikaty, Ogłoszenia i Obwieszczenia/gospodarka nieruchomościami.

Ogródek winien spełniać wymogi określone w Zarządzeniu Nr 74/2022 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 04.04.2022 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w obszarze historycznego centrum Miasta Kutno.

- R E K L A M A -

Czynsz dzierżawny za 1 m2 terenu wynosi 5 zł w skali miesiąca plus podatek VAT 23%.

W sytuacji, o ile wszystkie wyznaczone miejsca nie zostaną rozdysponowane, pozostałe osoby zainteresowane dzierżawą będą mogły składać wnioski o dzierżawę w terminie podanym do publicznej wiadomości w dniu 22 kwietnia br.

O dzierżawę nie mogą się ubiegać osoby posiadające nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec Miasta.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno, pokój 210A telefon 24 – 253-12-49.

(Źródło: Urząd Miasta Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: