Niewystarczające dostawy węgla do Kutna. Magistrat komentuje

Z uwagi na niewystarczające dostawy węgla nie wszyscy mieszkańcy Kutna, którzy złożyli wnioski w roku ubiegłym, mogli je zrealizować. Kutnowski magistrat zapewnia, że ubiega się o dalsze przydziały węgla.

- R E K L A M A -

— Nie było to winą samorządu. Niestety miasto otrzymało tylko 40% zapotrzebowania, o jakie wnioskowało — mówi Joanna Brylska, kierownik biura prasowego Urzędu Miasta Kutno.

Aby umożliwić realizację zaległych zamówień w pierwszej kolejności zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą mogły dokonać osoby, które złożyły wniosek w roku ubiegłym i fizycznie węgla dla nich nie wystarczyło.

- R E K L A M A -

— Wczoraj otrzymaliśmy ofertę od Polskiej Grupy Górniczej na zakup 459 ton węgla w ramach dostaw na 2023 rok. Po jego przetransportowaniu do Kutna urząd miasta telefonicznie skontaktuje się z osobami, którym nie udało się zakupić węgla w roku ubiegłym. Będziemy sprawdzać, czy dana osoba jest nadal zainteresowana i informować o terminie odbioru węgla ze składu opału przy ul. Konopnickiej — informuje Joanna Brylska, kierownik biura prasowego Urzędu Miasta Kutna.

Ważna uwaga: przy realizacji ubiegłorocznych wniosków decydująca będzie kolejność ich złożenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie

- R E K L A M A -

— Nadal nie są to jednak w pełni wystarczające dostawy węgla dla mieszkańców, dlatego Miasto ubiega się o jego dalsze przydziały — dodaje J. Brylska.

(UM Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: