REKLAMA
niedziela, 26, czerwiec 2022
REKLAMA

Nowy plac zabaw w Kutnie. Jest zupełnie inny i przeznaczony dla…

poniżej dalsza część artykułu

Na terenie SOSW Nr 1 w Kutnie oddano do użytku sensoryczny plac zabaw. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wicestarosta Zdzisław Trawczyński, wiceprezydent Zbigniew Wdowiak oraz Iwona Kaca, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Sensoryczny plac zabaw BARNABA to miejsce inne niż wszystkie, stworzone dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami. Ma ono służyć ich terapii, rewalidacji, zabawie i spędzaniu czasu wolnego.

poniżej dalsza część artykułu

Urządzenia dostosowane są do ich możliwości psychofizycznych. Dzięki nim dzieci rozwijają swoje umiejętności, wyobraźnię, sprawność ruchową, procesy poznawcze, rozbudzają ciekawość świata.

Zabawki wykonane są ręcznie z materiałów ekologicznych, a głównym jest drewno z topoli. Wszystko zaimpregnowane i pokryte farbami nietoksycznymi, bezpiecznymi dla korzystających z nich dzieci. Użyte farby są fluorescencyjne, które odpowiednio doświetlone świecą w ciemności.

poniżej dalsza część artykułu

Projekt nr 22 pt. Sensoryczny plac zabaw BARNABA został wykonany w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Autorkami projektu są panie Aleksandra Dębska i Małgorzata Krzymieniewska.

Obiekt podzielony zostanie na terapeutyczne strefy oddziaływania, w których przebywanie będzie pobudzało różnego rodzaju zmysły. Zgodnie z planowanym projektem plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia przeznaczone dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami: zabawki sensoryczne – edukacyjne: lustra zwielokrotniające odbicia i obraz, „camera obscura” – renesansowe urządzenie optyczne wyświetlające odwrócony obraz bez elektroniki, interaktywna rzeźba kinetyczna, zabawki do zabaw społecznych i rozwoju motoryki, domki wieżyczki połączone drabinką, tunel do czołgania i siedzenia, zestaw dźwiękowy wypełniony instrumentami muzycznymi, miejsca do samodzielnej zabawy i odpoczynku: ławeczki, ruchoma huśtawka bujana, huśtawka zadaszona.

poniżej dalsza część artykułu

Realizacja zadania pozwala poprawić jakość życia i warunki funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie pierwszego na terenie miasta, wyposażonego w specjalistyczne urządzenia, atrakcyjnego miejsca, dostosowanego do ich specyficznych potrzeb i sprzyjającego ich rozwojowi i rewalidacji, zaspokoić potrzeby rodziców posiadających dzieci niepełnosprawne, zminimalizować ich poczucie osamotnienia w problemie, stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, czy dzielenia się wsparciem emocjonalnym, dać poczucie, że ich problemy są dostrzegane i ważne dla lokalnego środowiska, podnieść walory estetyczne oraz prestiż Kutna, jako miasta otwartego na potrzeby osób niepełnosprawnych, stworzyć bezpieczne, ogólnodostępne miejsce do zabaw i integracji, ale przede wszystkim sprzyjające szeroko rozumianej terapii i usprawnianiu.

Plac zabaw BARNABA jest dostępny dla wszystkich chętnych dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach 1500 – 1800 . Dzieci będą mogły korzystać z placu pod opieką rodziców lub opiekunów.

Zobacz więcej zdjęć z wydarzenia tutaj.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

reklama

Warto przeczytać:

reklama