reklama

Nowy plac zabaw w Kutnie. Jest zupełnie inny i przeznaczony dla…

Na terenie SOSW Nr 1 w Kutnie oddano do użytku sensoryczny plac zabaw. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wicestarosta Zdzisław Trawczyński, wiceprezydent Zbigniew Wdowiak oraz Iwona Kaca, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie.

- R E K L A M A -

Sensoryczny plac zabaw BARNABA to miejsce inne niż wszystkie, stworzone dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami. Ma ono służyć ich terapii, rewalidacji, zabawie i spędzaniu czasu wolnego.

Urządzenia dostosowane są do ich możliwości psychofizycznych. Dzięki nim dzieci rozwijają swoje umiejętności, wyobraźnię, sprawność ruchową, procesy poznawcze, rozbudzają ciekawość świata.

- R E K L A M A -

Zabawki wykonane są ręcznie z materiałów ekologicznych, a głównym jest drewno z topoli. Wszystko zaimpregnowane i pokryte farbami nietoksycznymi, bezpiecznymi dla korzystających z nich dzieci. Użyte farby są fluorescencyjne, które odpowiednio doświetlone świecą w ciemności.

Projekt nr 22 pt. Sensoryczny plac zabaw BARNABA został wykonany w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Autorkami projektu są panie Aleksandra Dębska i Małgorzata Krzymieniewska.

- R E K L A M A -

Obiekt podzielony zostanie na terapeutyczne strefy oddziaływania, w których przebywanie będzie pobudzało różnego rodzaju zmysły. Zgodnie z planowanym projektem plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia przeznaczone dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami: zabawki sensoryczne – edukacyjne: lustra zwielokrotniające odbicia i obraz, „camera obscura” – renesansowe urządzenie optyczne wyświetlające odwrócony obraz bez elektroniki, interaktywna rzeźba kinetyczna, zabawki do zabaw społecznych i rozwoju motoryki, domki wieżyczki połączone drabinką, tunel do czołgania i siedzenia, zestaw dźwiękowy wypełniony instrumentami muzycznymi, miejsca do samodzielnej zabawy i odpoczynku: ławeczki, ruchoma huśtawka bujana, huśtawka zadaszona.

Realizacja zadania pozwala poprawić jakość życia i warunki funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie pierwszego na terenie miasta, wyposażonego w specjalistyczne urządzenia, atrakcyjnego miejsca, dostosowanego do ich specyficznych potrzeb i sprzyjającego ich rozwojowi i rewalidacji, zaspokoić potrzeby rodziców posiadających dzieci niepełnosprawne, zminimalizować ich poczucie osamotnienia w problemie, stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, czy dzielenia się wsparciem emocjonalnym, dać poczucie, że ich problemy są dostrzegane i ważne dla lokalnego środowiska, podnieść walory estetyczne oraz prestiż Kutna, jako miasta otwartego na potrzeby osób niepełnosprawnych, stworzyć bezpieczne, ogólnodostępne miejsce do zabaw i integracji, ale przede wszystkim sprzyjające szeroko rozumianej terapii i usprawnianiu.

Plac zabaw BARNABA jest dostępny dla wszystkich chętnych dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach 1500 – 1800 . Dzieci będą mogły korzystać z placu pod opieką rodziców lub opiekunów.

Zobacz więcej zdjęć z wydarzenia tutaj.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: