Nowy terminal multimodalny w powiecie kutnowskim

Zakończyły się prace budowlane przy budowie terminalu w Krzewiu w gminie Krośniewice. Trwają procedury odbioru i pozyskiwania pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu. Punkt mieści się przy linii kolejowej E20 łączącej zachód ze wschodem. Kutnowski terminal charakteryzuje się świetnym połączeniem kolei z siecią dróg, co pozwala na zmianę rodzaju transportu bez konieczności przeładowywania towaru. Inwestycja została zrealizowana ze wsparciem finansowym z Funduszy Europejskich.

- R E K L A M A -

Zakres prac obejmował nie tylko roboty budowlane w zakresie infrastruktury terminalu przeładunkowego, ale również zakup urządzeń i wyposażenia oraz systemu zarządzania i monitorowania ruchu do obsługi transportu towarów.

Kontenery na tory

- R E K L A M A -

W Polsce prężnie rozwija się transport multimodalny. Dzięki możliwości przeładunku kontenerów z ciężarówek na wagony częściowo odciąża się transport drogowy. Znaczący wzrost udziału transportu łączonego nie byłby możliwy bez dotacji unijnych. Inwestycje służą zwiększeniu przepustowości terminali przeładunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem terminali kolejowo-drogowych. Podczas przewozu towaru korzysta się tylko z jednej jednostki przeładunkowej, np. kontenera, bez potrzeby przeładunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu. Jednym z ostatnich przedsięwzięć dofinansowanych z Funduszy Europejskich jest terminal lądowy drogowo-kolejowy „Multimodal Terminal Miratrans” w Krzewiu wybudowany przez łęczycką firmę Miratrans. Zlokalizowany jest w bardzo dogodnym punkcie dla potencjalnych klientów – w województwie łódzkim. Dzięki położeniu w centralnej Polsce ma dostęp do ważnych szlaków transportowych, w tym linii kolejowej Warszawa – Poznań – Frankfurt oraz autostrad A1 i A2. Terminal zajmuje 6 ha, z czego 3 ha to płyta terminalowa z układem torowym dostosowana do prac przeładunkowych, z podnośnikami i suwnicami bramowymi. Terminal jest przystosowany do obsługi przewozów ładunków ponadgabarytowych o masie do 60 ton, rocznie może przeładować 70 tysięcy dwunastometrowych kontenerów. Na terenie obiektu będą pracować dwa ciągniki terminalowe z naczepami, dźwig samojezdny, pojazd dwudrożny oraz lokomotywa manewrowa. Na terenie terminalu znajdują się też powierzchnie parkingowe dla naczep. Na początku działalności firma korzystać będzie z dwóch form transportu: pociągu oraz ciężarówek.

Nowe możliwości biznesowe

- R E K L A M A -

Nowy terminal zwiększył znaczenie transportu multimodalnego oraz dostępność transportową województwa łódzkiego. Rozbudowana oferta usług logistycznych o dostawy z wykorzystaniem kilku rodzajów transportu z pewnością zachęci przedsiębiorców z centralnej Polski i innych regionów do współpracy oraz usprawni ich obsługę. Skróci się czas dostaw, a jednocześnie zwiększy się liczba miejsc pracy. Przewozy multimodalne cieszą się coraz większym popytem, wychodzą naprzeciw unijnym celom klimatycznym i nie są uzależnione od dostępności kierowców samochodów ciężarowych. Idealnie wpisują się w zrównoważony rozwój transportu. Kolej charakteryzuje się dużo mniejszą emisją dwutlenku węgla niż transport drogowy i lotniczy, co sprawia, że jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Po uruchomieniu nowego terminalu zwiększy się więc konkurencyjność zrównoważonego transportu kolejowego w stosunku do przewozów samochodowych. Inwestycja przyczyni się również do rozwoju gospodarczego północnej części województwa łódzkiego, a to wiąże się oczywiście z nowymi miejscami pracy. Budowa nowego terminalu kosztowała ponad 65,5 mln zł i została dofinansowana z Funduszy Europejskich kwotą ponad 42,5 mln zł.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: