Obchody Gminnego Święta Sołtysa w Leszczynku (ZDJĘCIA)

11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Jest to święto, które ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w wsi polskiej.

- R E K L A M A -

Z tej okazji w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku odbyły się obchody Gminnego Święta Sołtysa. Zostali na nie zaproszeni sołtysi , którzy zakończyli kadencję w latach 2019-2023 oraz ci, zostali wybrani w trakcie wyborów sołeckich i będą pełnić tę funkcje w latach 2023-2027.

Obchody rozpoczął występ dzieci z Dziecięco Młodzieżowego Zespołu Ludowego Leszczynki pod kierownictwem choreografa Jolanty Gutowskiej.

- R E K L A M A -

Na wstępie wydarzenia Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podkreśliła ważność funkcji sołtysa, którego określiła jako „pierwszy i ostatni organ władzy. Pierwszy ponieważ jest najbliżej mieszkańców. Ostatni bo poza nim nie ma już żadnej innej władzy wykonawczej. To sołtysi pierwsi decydują o wszystkich ważnych sprawach dotyczących wspólnoty i te potrzeby zgłaszają do Wójta, który je zbiera, identyfikuje i układa w plan działania. Samorząd pracuje dla mieszkańców i realizuje zadania własne Gminy związane w szczególności z bezpieczeństwem, komfortem życia, pomocą społeczną, edukacją, tożsamością lokalną i historią zapewniając poczucie wspólnoty.”

Kolejnym punktem wydarzenia była prezentacja filmu o grantach sołeckich i działaniach w ramach inicjatywy lokalnej, które były realizowane w sołectwach gminy Kutno w latach 2020-2022.

- R E K L A M A -

Następnie Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podziękowała kończącym kadencję sołtysom za zaangażowanie w działania na rzecz gminy Kutno wręczając im listy gratulacyjne i upominki.

Realizując zapisy strategii rozwoju gminy na lata 2021-2030 Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wystąpiła z inicjatywą wyposażenia sołtysów w nowoczesne narzędzia komunikacji i pracy jakim są tablety Służyć one będą usprawnieniu przepływu informacji na linii Urząd Gminy Kutno – Sołtysi oraz ograniczeniu dokumentacji papierowej.

Ponadto sołtysi odebrali z rąk Wójt akty nominacji. Wszystkim nowo wybranym sołtysom Wójt Justyna Jasińska życzyła sukcesów w sprawowaniu tej funkcji społecznej.

Wśród zaproszonych gości znalazł się również Waldemar Wojciechowski Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego i Przewodniczący Rady Gminy Kutno Dariusz Mroczek wraz z radnymi, Dyrektor Centrum kultury gminy Kutno Liliana Urbańczyk – Wójcik, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. B. J Zaleskiego Piotra Czerbniaka, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Robert Witczak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej Małgorzata Modrzejewska i Skarbnik Gminy Kutno Małgorzata Tulińska.

Głos zabrali: Waldemar Wojciechowski Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, który podziękował sołtysom za zaangażowanie i odpowiedzialność w działania na rzecz rozwoju polskiej wsi i przekazał życzenia od Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz Przewodniczący Rady Gminy Kutno Dariusz Mroczek, który życzył sołtysom dalszej dobrej współpracy z Samorządem Gminy Kutno.

Wydarzenie zakończył humorystyczny program słowno muzyczny w wykonaniu Jacka Zienkiewicza. 

Gminną uroczystość prowadzili Jolanta Mikołajczyk Kierownik Działu Organizacyjnego i Jacek Saramonowicz Sekretarz Gminy Kutno.

Źródło: UG Kutno
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: