reklama
reklama

Od 1 czerwca otwierają urząd miasta. Będą panowały nowe zasady

Prezydent Miasta Kutna informuje mieszkańców, że od dnia 1 czerwca br. wznowiona zostaje w pełnym zakresie bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miasta Kutna.

- R E K L A M A -

Osobiste załatwianie spraw w urzędzie możliwe będzie w godzinach 8.00 – 15.00 z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych. Dopuszczalna liczba osób przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Dla interesantów wydziałów takich jak: Finansów i Budżetu (Kasa), Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej, Geodezji i Katastru, Ochrony Środowiska wejście do urzędu od strony ul. Podrzecznej. Pozostałe wydziały urzędu – wejście od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

- R E K L A M A -

Prosimy w dalszym ciągu o podporządkowanie się wszelkim wymogom higienicznym podczas wizyt w urzędzie.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: