Od dziś nowe regulacje w prawie o ruchu drogowym. Co się zmienia?

Od dziś w życie wchodzą zmiany w prawie o ruchu drogowym. Wprowadzone zostaną nowe regulacje oraz zasady dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych.

20 maja 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 720), regulująca status hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch oraz zasady korzystania z tych urządzeń w ruchu drogowym.

- R E K L A M A -

Zarówno hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego, jak też urządzenia wspomagające ruch zyskały w ustawie – Prawo o ruchu drogowym swoją definicję, a osoby je użytkujące mają zarówno prawa, jak i obowiązki. Należy podkreślić, że hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobistego w znowelizowanych przepisach mają status pojazdu.

Załączamy tabelę – opracowaną w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji – z wybranymi przepisami, która będzie pomocna dla nowo zdefiniowanych użytkowników.

- R E K L A M A -

Biuro Ruchu Drogowego KGP

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: