Od dziś w Kutnie szpital covidowy. Przyjmują tylko pacjentów z koronawirusem

Od dziś decyzją Wojewody Łódzkiego kutnowski szpital został oficjalnie przekształcony w tak zwaną placówkę covidową. Oznacza to, że przyjmowani będą jedynie pacjenci zakażeni koronawirusem.

O tym, że w naszym mieście powstanie szpital covidowy wiadomo od zeszłego tygodnia. W związku z tym od zeszłego tygodnia (23 października) wstrzymane zostało przyjmowanie pacjentów. Pozostali zostali wypisani do domów, a osoby których niezbędna była dalsza hospitalizacja zostały ewakuowane do innych specjalistycznych placówek

- R E K L A M A -

Od dziś, 30 października 2020, Kutnowski Szpital Samorządowy decyzją Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego jest placówką zakaźną. W związku z tym w Kutnie pojawi się 241 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji Wojewody Łódzkiego, 9 października wojewoda polecił Kutnowskiemu Szpitalowi Samorządowemu Sp. z o.o. w okresie od 10 października 2020 do odwołania, realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 29 łóżek izolacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

- R E K L A M A -

Z uwagi na obecną dynamikę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wzrastające zapotrzebowanie w zakresie leczenia pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19, w ślad za analizą potencjały organizacyjno-technicznego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego za celowe uznano przekształcenie podmiotu leczniczego z dniem 30 października 2020 w placówkę II poziomu zabezpieczania oraz zwiększenie ogólnej liczby łóżek dedykowanych leczeniu COVID-19.

Z Kutna do Łęczycy albo Łowicza

Pacjenci z innymi chorobami, którzy do tej pory byli leczeni w kutnowskim szpitalu znajdą pomoc w szpitalach w Łęczycy i w Łowiczu, które nie zostają przekształcone na szpitale covidowe – czytamy w komunikacie wydanym przez biuro prasowe Wojewody Łódzkiego.

- R E K L A M A -

Wojewoda uspokaja, że pacjenci z nagłymi i zagrażającymi życiu przypadkami będą nadal mogli liczyć na pomoc w szpitalu w Kutnie.

– Oczywiście pacjenci w stanach nagłego zagrożenia życia wymagający natychmiastowej interwencji otrzymają pomoc w szpitalu w Kutnie. Kolejne przekształcenia są wynikiem stale rosnącej liczby osób zakażonych oraz tych wymagających pilnej hospitalizacji. Decyzja wojewody łódzkiego została podjęta w oparciu o szereg konsultacji z ekspertami. Ponadto służby wojewody są w stałym kontakcie z dyrekcją placówki i starostą kutnowskim, którzy bardzo odpowiedzialnie podeszli do powierzonych im zadań. Wszystkie te działania są podejmowane po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom województwa łódzkiego – informuje biuro prasowe WŁ.

Co z Nocną Pomocą Lekarską?

Zarząd Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. na czele z prezesem Andrzejem Pietruszką poinformował, że mając na względzie uzasadnioną potrzebę zachowania ciągłości funkcjonowania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, świadczenia opieki zdrowotnej nadal będą realizowane w siedzibie „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” sp.z o.o., w tej samej lokalizacji i pozostają niezmienione w tym zakresie.

O sytuacji w kutnowskim szpitalu będziemy informować na bieżąco.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: