Opłaty za śmieci. Straż miejska sprawdza, gdzie mieszkają obcokrajowcy

Kutnowska Straż Miejska kontroluje nieruchomości, gdzie mogą zamieszkiwać obcokrajowcy i sprawdza czy prawidłowo założone zostały deklaracje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Temat niedawno poruszył radny Bartosz Czechowski.

- R E K L A M A -

B. Czechowski kilka tygodni temu napisał interpelację do władz miasta dotyczącą „ściągalności opłat od obcokrajowców”.

W odniesieniu do podjęcia uchwały przez Radę Miasta dotyczącej nowych opłat za selektywne i nieselektywne segregowanie śmieci zwracam się z pytaniem czy trwają prace nad wypracowaniem mechanizmu ściągalności w/w opłat wobec zamieszkujących obcokrajowców i czy jest możliwe wdrożenie tego zadania w roku bieżącym – napisał w interpelacji radny Bartosz Czechowski. – Wszyscy płacimy za segregacje śmieci, ale warto by wypracować taki system, aby wyrównać te różnice między gospodarstwami domowymi regularnie płacącymi za śmieci, a tymi którzy unikają takich opłat.

- R E K L A M A -

Do zapytania radnego ustosunkował się Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Miasta Róż.

Dotychczas w ramach istniejącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przeprowadzane były już kontrole nieruchomości pod kątem zgodności ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości pod kątem zgodności ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym w wyniku których, w przypadku rozbieżności, wzywano właścicieli nieruchomości do złożenia wyjaśnień. W związku z obserwowanymi wciąż nieprawidłowościami, zintensyfikowana zostanie weryfikacja danych zawartych w deklaracjach, składanych przez właścicieli nieruchomości – informuje Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna.

- R E K L A M A -

Sprawę na bieżąco monitoruje Straż Miejska, która kontroluje nieruchomości, na których mogą zamieszkiwać obcokrajowcy.

Na podstawie danych dostępnych w Rejestrze Mieszkańców, ustalone zostaną nieruchomości, na których zamieszkują obcokrajowcy. Następnie Straż Miejska przeprowadzi kontrolę ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku niezgodności, stwierdzonych w trakcie kontroli co do danych zawartych w złożonych deklaracjach, właściciel nieruchomości, zostanie wezwany do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie, a co za tym idzie do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określającej stan faktyczny – wyjaśnia J. Boczkaja.

Jak informuje magistrat, do tej pory Straż Miejska wykonała około 50 tego typu kontroli, w wyniku których stwierdzono, że w niektórych przypadkach właściciele nieruchomości zaniżają liczbę osób zamieszkałych na terenie nieruchomości w złożonych deklaracjach.

W przypadku właścicieli, którzy nie złożą wyjaśnień, uruchomiona zostanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedura wydania decyzji, określającej wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zapewnia zastępca prezydenta Kutna.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: