reklama
reklama

Ostatnia powiatowa sesja tuż przed wyborami samorządowymi

Kilka dni przed wyborami samorządowymi, 17 października 2018 roku, odbędzie się ostatnia sesja Rady Powiatu Kutnowskiego w tej kadencji. O czym będą debatować radni?

- R E K L A M A -

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018 – 2023,

- R E K L A M A -

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,

c) zmiany uchwały Nr 278/XLV/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kutnowskiego w 2018 roku,

- R E K L A M A -

d) zmiany uchwały nr 293/XLIX/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

  1. Sprawa dotycząca skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.
  2. Sprawa dotycząca skargi na działalność Starosty Kutnowskiego.
  3. Sprawa dotycząca skargi na działalność Starosty Kutnowskiego.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Kutnowskiego oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie obrad.
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: