Oświadczenie radnych Komitetu Obywatelskiego.PL ws. głosowania na sesji

Klub radnych Komitetu Obywatelskiego PL wydał oświadczenie dotyczące ostatniego głosowania przeciwko uchwałom zaproponowanym przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego.

Pod oświadczeniem podpisali się Krzysztof Debich, Zbigniew Filipiak, Edyta Ledzion, Bartosz Serenda i Jacek Sikora.

Poniżej pełna treść oświadczenia KO.PL:

- R E K L A M A -

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Kutnowskiego Klub Radnych Komitet Obywatelski.pl głosował przeciwko uchwałom zaproponowanym przez Zarząd Powiatu w sprawie przyjęcia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok i zmian zaproponowanych w wieloletniej prognozie finansów.

Ponieważ jedna ze zmian dotyczyła wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na remont Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kutnowskiego Szpitala Samorządowego, niektórzy radni próbują wykazać, iż Klub Radnych Komitetu Obywatelskiego jest przeciwny polepszeniu warunków pracy tego szpitala. Nic bardziej mylnego. Bowiem na szereg pytań dotyczących sposobu wyliczenia niezbędnych nakładów na przedmiotowy remont, sposobu prowadzenia tego remontu (inwestycję przewidziano na dwa kolejne lata), zapewnienia ciągłości funkcjonowania remontowanego oddziału, nie uzyskiwaliśmy wyczerpujących odpowiedzi.

- R E K L A M A -

Należy wyjaśnić, iż przyjęte zmiany są wprowadzone do uchwał, które były poddawane szczegółowej analizie podczas procedowania uchwalania budżetu na 2021 rok wraz z przyjmowaniem wieloletniej prognozy finansowej. Podczas uchwalania pierwotnych planów finansowych zwracaliśmy uwagę, iż w latach 2022-2023 możliwość spłaty długu Powiatu Kutnowskiego będzie obciążona ryzykiem, a zakładane, tak wysokie nadwyżki operacyjne w ogóle nie będą miały miejsca, co może spowodować zachwianie w funkcjonowaniu finansów powiatu.

Szczególnie gdyby zaistniała konieczność zaciągania przez Powiat jakichkolwiek nowych zobowiązań chociażby z powodu niedoszacowania wielkości nakładów na remont Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, bez którego nie będzie możliwe dalsze funkcjonowanie naszego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego. W związku z powyższym , nie należy formułować daleko idących wniosków, iż Klub Radnych jest przeciwko remontowi, my jako radni patrzymy na całość zdarzeń, które należy wziąć pod uwagę dokonując analizy przyjmowanej uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: