reklama
reklama
reklama
reklama

Oświadczenie Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej. „Dialog lepszy niż grabież”

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wydała oświadczenie skierowane do Starosty Kutnowskiego Daniela Kowalika. Sprawa dotyczy ostatniej sesji Rady Gminy Kutno i budynku przy ulicy Krośniewickiej w Kutnie.

- R E K L A M A -

Pełna treść oświadczenia:

W związku ze złożoną deklaracją przez Pana Starostę na ostatniej sesji Rady Gminy Kutno w dniu 20 lutego 2024 roku w zakresie utworzenia POZ w Kutnie przy ulicy Krośniewickiej 41, biorąc pod uwagę interes społeczny mieszkańców gminy Kutno zwracam się do Pana o przedstawienie konkretnych działań jakie Powiat Kutnowski zamierza podjąć w tej sprawie w najbliższym czasie.

- R E K L A M A -

W 2019 roku kilkukrotnie upubliczniliśmy naszą ofertę na wydzierżawienie powierzchni znajdującej się w Kutnie przy ulicy Krośniewickiej 41 po byłej przychodni lekarskiej z przeznaczeniem pod usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej tj.: w dniach: 06.05.2019 r., 12.08.2019 r., 01.10.2019 r. W odpowiedzi jeden podmiot złożył ofertę i podjął negocjacje warunków dzierżawy, których wynikiem było obniżenie czynszu przez Gminę Kutno. Jednakże ostatecznie umowa nie została podpisana.

W 2023 roku ogłoszono ponownie ofertę dzierżawy w dniu 23.08.2023 r. i 05.12.2023 r., a dodatkowo ofertę z 05.12.2023 r. wysłano do siedmiu przychodni funkcjonujących na terenie Kutna, Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o. o. i do Starosty Kutnowskiego. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi w powyższej sprawie. Świadczyć to może o tym, że żaden podmiot nie jest zainteresowany prowadzeniem działalności w tym miejscu i nawet nie był skłonny do negocjacji warunków oferty.

- R E K L A M A -

Proszę zauważyć, że zawsze byłam i jestem gotowa do rozmów, których dotychczas Pan nie podjął. Uważam, że dialog jest lepszy niż „grabież” majątku Gminy Kutno. Piastując funkcję Wójta Gminy Kutno podejmowałam wiele decyzji kierując się zawsze dobrem mieszkańców gminy Kutno i mogę zapewnić, że tym razem jest tak samo. Wobec powyższego niezwłocznie oczekuję działań z Pana strony, w tym wskazania konkretnych terminów w sprawie utworzenia POZ przy ul. Krośniewickiej 41.

Justyna Jasińska
Wójt Gminy Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: