Otwarcie przedszkola i klubu dziecięcego w Krzyżanowie. „To najlepsza inwestycja w historii gminy” (ZDJĘCIA)

25 sierpnia 2023 r. odbyło się uroczyste, oficjalne otwarcie Publicznego Gminnego Przedszkola oraz Publicznego Gminnego Klubu Dziecięcego „Pod bocianim skrzydłem” w Krzyżanowie.

- R E K L A M A -

Na zaproszenie Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego w uroczystościach brali udział m. in. Ks. Biskup Wojciech Osial, w imieniu Wiceministra Edukacji i Nauki Tomasza Rzymkowskiego Marcin Motylewski, I Wicewojewoda Łódzki – Marcin Buchali, Poseł na Sejm RP – Tadeusz Woźniak, Senator RP – Przemysław Błaszczyk, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Robert Baryła, Dyrektor ds. Rozwoju Relacji Społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego – Remigiusz Ślipiec, w imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty Dyrektor Delegatury Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie – Iwona Kaca, Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów – Wiesław Czekaj. W wydarzeniu brali udział też Radni Rady Gminy Krzyżanów, Sołtysi, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, Kół Śpiewaczych, Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy szkół, księża, nauczyciele, wychowawcy, mieszkańcy oraz dzieci wraz z rodzicami.

Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski, który w swoim przemówieniu przedstawił etapy realizacji inwestycji. Podziękował on wszystkim zaangażowanym w proces tworzenia siedziby nowego przedszkola i klubu dziecięcego, w szczególności Państwu Mariannie i Ryszardowi Kubiakom za sprzedaż działki pod budowę budynku, wykonawcom inwestycji – Firmie Jarmax i właścicielowi firmy Panu Jarosławowi Znykowi, głównemu projektantowi Panu Zbigniewowi Wierzbickiemu oraz pracownikom Urzędu Gminy Krzyżanów za opiekę prawną i pracę nad przedsięwzięciem. Następnie głos zabrała dyrektor placówek Pani Ilona Bednarek.

- R E K L A M A -

W swoim wystąpieniu przedstawiła krótko plan funkcjonowania przedszkola i klubu dziecięcego oraz wymieniła najważniejsze elementy wyposażenia, które pozwolą realizować zajęcia i sprawować opiekę na najwyższym poziomie.

Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści dokonali uroczystego przecięcia wstęgi oraz wygłosili okolicznościowe przemówienia. Ksiądz Biskup Wojciech Osial dokonał również uroczystego poświecenia obiektu.

- R E K L A M A -

Goście obdarowali również przedszkole i klub dziecięcy licznymi prezentami, które złożyli na ręce dzieci z Publicznego Gminnego Przedszkola w Krzyżanowie. Przedstawiciele rodziców dzieci złożyli na ręce Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego kwiaty i podziękowali za utworzenie nowoczesnego przedszkola oraz klubu dziecięcego w Krzyżanowie.

Po przemówieniach odbyło się przedstawienie dzieci, które przygotowane zostało przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie, przy współpracy z rodzicami. Dzieci zaprezentowały układy taneczne i wyrecytowały wierszyki odnoszące się do przedszkola.

Uroczystość ta była zwieńczeniem wyczekiwania rodziców, dzieci i mieszkańców na funkcjonowanie na terenie Gminy Krzyżanów placówki wychowania przedszkolnego i placówki sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 z prawdziwego zdarzenia. Wszyscy przybyli goście byli pod wrażeniem nowo wybudowanej siedziby oraz jego wyposażenia.

Wójt Gminy Krzyżanów w swoim wystąpieniu podkreślił, że „budowa nowego przedszkola i klubu dziecięcego jest najlepszą inwestycją w historii Gminy Krzyżanów, ponieważ jest to inwestycja w dzieci, czyli w rozwój i przyszłość Gminy Krzyżanów”.

– Mamy nadzieję, że ta bardzo kosztowna inwestycja będzie w pozytywny sposób służyć rozwojowi młodych obywatelek i obywateli naszej gminy – dodawał Wójt.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z OTWARCIA:


Materiał prasowy UG Krzyżanów

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: