reklama
reklama

Pałac Saski nabiera kształtu. Najnowszy raport z placu budowy [ZDJĘCIA]

W najlepsze trwa rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie. Na jakim etapie są obecnie prace? Sprawdźcie najnowszy raport z budowy.

Poza odrestaurowaniem budynku pałacu w ramach kompleksu muzealnego budowany jest nowy pawilon ekspozycyjny wraz z łącznikami do budynków pałacu i ratusza. Dodatkowym elementem tego zadania jest gruntowny remont budynku ratusza czyli dotychczasowej siedziby Muzeum Regionalnego w Kutnie.

- R E K L A M A -

– To zadanie inwestycyjne jest dużym wyzwaniem pod wieloma względami. Przede wszystkim podjęliśmy się trudnego przedsięwzięcia odrestaurowania i częściowej odbudowy najważniejszego w mieście obiektu zabytkowego, jakim jest Pałac Saski. Inwestycje ta wymaga dużej staranności w rekonstrukcji zabytkowych detali architektonicznych i dbałości o każdy zachowany zabytkowy element wyjaśnia Wija Łukomska, naczelnik Wydziału Inwestycji w urzędzie miasta. – Na każdym etapie prac konieczne jest dokonywanie wielu uzgodnień ze służbami konserwatorskimi – Efekt końcowy naszych starań i wysiłków będziecie Państwo mogli ocenić w tym roku – dodaje naczelnik Łukomska.

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowlane „KROL” zakończyło konserwację i restaurację substancji zabytkowej oraz częściową odbudowę budynku pałacu. Ponadto wykonano nową piwnicę w części zachodniej budynku pałacu, klatkę schodową oraz windę osobową. Zakończono docieplenie ścian od wewnątrz, a także prace izolacyjne. W pomieszczeniach wykonano nowe warstwy posadzkowe oraz rozprowadzono przewody instalacji technicznych (sanitarnych, cieplnych, elektryczne itp.). Obecnie trwa montaż urządzeń poszczególnych instalacji.

- R E K L A M A -

Na budynku pałacu wykonano konstrukcję dachową z pokryciem gontami. Zamontowano na niej detale architektoniczne i rzeźbiarskie tj. lukarny (elementy okienne w dachu), dwa tympanony (trójkątne pola wypełnione rzeźbą nad wejściem) oraz orła wieńczącego szczyt budynku.

Ze względu na okres zimowy prace związane z malowaniem elewacji (ceglanych wypełnień pół i konstrukcji drewnianej) budynku pałacu nie są wykonywane. Zostaną one wznowione w okresie wiosennym. W trakcie realizacji jest zagospodarowanie dziedzińca zespołu muzealnego.

- R E K L A M A -

W budynku Muzeum Regionalnego przeprowadzono gruntowne prace remontowe. Przebudowano parter dla potrzeb planowanych pomieszczeń ekspozycyjnych placówki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nowe pokrycie dachowe, a także remont wieży i zegara. W pomieszczeniach wykonano nowe posadzki wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznej. Obecnie trwają prace wykończeniowe.

W pawilonie ekspozycyjnym oraz łączniku północnym trwają prace wykończeniowe ścian, posadzek oraz kontynuowane są roboty związane z instalacjami wewnętrznymi.

W łączniku wschodnim wykonywana jest konstrukcja drewniana i pokrycie dachu nad stropem żelbetowym obiektu.

Równolegle z pracami budowlanymi trwają intensywne przygotowania do realizacji wyposażenia ekspozycji i urządzenia wystaw stałych zarówno w nowych pawilonach, ratuszu, jak i w pałacu. Gromadzone są eksponaty, opracowywane są detale aranżacji wystaw oraz wnętrz pałacu. W ramach tych działań pracownicy muzeum prowadzą szerokie konsultacje naukowe i historyczne. •Wizualizacje Pracownia Projektowo – Usługowa MAGBUD Bogdan Krawczyk


Wizualizacje Pracownia Projektowo – Usługowa MAGBUD Bogdan Krawczyk

wizualizacje Pracownia Projektowo – Usługowa MAGBUD Bogdan Krawczyk- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: