reklama
reklama
reklama
reklama

Pamiętali o kutnowskich Żydach. Uroczystości pod dawnym gettem w Kutnie [ZDJĘCIA]

Dziś pod byłym gettem przy ul. Mickiewicza w Kutnie odbyły się kolejne obchody „Dni Pamięci o Kutnowskich Żydach”. Nie brakowało przemów przypominających piekło sprzed lat, a także złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą.

- R E K L A M A -

Od 2015 roku, w drugiej połowie kwietnia, TPZK organizuje obchody Dnia Pamięci o Kutnowskich Żydach. Kutnianie spotykają się w miejscu, które było przedpieklem zagłady ok. 8 tysięcy Żydów, w tym ok. 7 tys. mieszkańców Kutna. Dziś jest symbolem Ich gehenny i lapidarium pamięci o nich.

Podczas dzisiejszych obchodów przy terenie byłego getta w Kutnie pojawili się między innymi Paulina Matysiak – posłanka na Sejm RP, Zbigniew Wdowiak – zastępca prezydenta Kutna, Mariusz Sikora – przewodniczący Rady Miasta Kutno, Michał Adamski – naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju UM, Magdalena KrupińskaKotulska – wicestarosta kutnowski, Jacek Saramonowicz – sekretarz Gminy Kutno, Jolanta Mikołajczyk – kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy, Magdalena Konczarek – dyrektor MPiBP w Kutnie, uczniowie kutnowskich szkół i przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Rady Seniorów Miasta Kutno, a także instytucji.

- R E K L A M A -

Głos zabrały Julianna Barbara Herman, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, wiceprezes TPZK Grażyna Baranowska oraz zastępca prezydenta Kutna Zbigniew Wdowiak. Następnie zgromadzeni złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Tegoroczne obchody Dnia Pamięci o Kutnowskich Żydach zbiegają się z okrągłą, 80. rocznicą powstania z getcie warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia. Datę tę, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, wprowadzono w polskich szkołach od 2005 roku jako stały termin obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości. Rozporządzenie było odpowiedzią na program Rady Europy „Nauczanie Pamięci o Holokauście” oraz zapisy Deklaracji Sztokholmskiej Grupy Roboczej ds. Współpracy Międzynarodowej w dziedzinie Edukacji, Pamięci i Badań nad Holokaustem. Ważnym celem programu jest włączenie młodzieży w dyskusję na temat łamania praw człowieka, braku tolerancji i braku szacunku dla innych narodów.

- R E K L A M A -

W Kutnie pierwsza debata generalna poświęcona tym zagadnieniom odbyła się w 2005 roku. Oprócz uczniów kutnowskich szkół średnich wzięli w niej udział Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz Wolski, Marek Edelman i Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński. Kolejne odbyły się w latach 2007 i 2009.

Zobacz zdjęcia z obchodów pod dawnym gettem w Kutnie:

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: