reklama
reklama
reklama
reklama

Panorama razem ze Szlachetną Paczką! Trwa etap rekrutacji wolontariuszy

Rozpoczął się etap rekrutacji wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. W tym roku patronem medialnym wydarzenia będzie Panorama Kutna.

Szlachetna Paczka jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy i dobroczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. Stowarzyszenie tworzy rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.

- R E K L A M A -

Szlachetna Paczka to najlepiej zorganizowany projekt społeczny w Polsce. W ciągu jednego weekendu milion osób wymienia się rzeczami i całą siłą życzliwości. Mądrość i nowoczesne technologie. Biedni i bogaci. Media i ukryta bieda. Serce i logistyka. Szlachetna Paczka łączy to wszystko..

Projekt organizowany jest w rejonach odpowiadających miastom lub dzielnicom większych miast, co pozwala na realne działanie na rzecz zmiany sytuacji w lokalnej społeczności.

- R E K L A M A -

Obecnie odbywa się bardzo ważny etap projektu Szlachetna Paczka – Rekrutacja Wolontariuszy. Zapraszamy do projektu osoby , które chciałyby pomagać żyjącym w skrajnej biedzie dzieciom z ubogich rodzin, niepełnosprawnym, doświadczonym przez los, walczącym o samodzielność, przewlekle chorym, samotnym rodzicom w trudnej sytuacji. Zmieniać świat wokół siebie, dawać impuls do zmiany potrzebującym, pomagać tym, którzy często mówią o sobie, że świat o nich zapomniał. To, co robią ma wielki sens! – mówi Agnieszka Sakson-Koniuszy, lider kutnowskiej Paczki.

Bo to Wolontariusz dzięki swojemu zaangażowaniu w pomaganie realnie zmienia historie rodzin w potrzebie.

- R E K L A M A -

Paczka łączy tych, którzy mają otwarte serca i chcą mądrze pomagać, z rodzinami, które potrzebują wsparcia. Tylko w 2017 r. do projektu włączyliśmy ich ponad 20 tys., a wartość materialna pomocy przekazanej im w ramach Paczki wyniosła prawie 54 mln zł!

Nie byłoby to możliwe bez pracy i energii drużyny ponad 11 tys. Wolontariuszy SuperW. To oni docierają do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i określają, jaki rodzaj pomocy da im szansę na realną poprawę w życiu.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: