Piąty przetarg na Zieloną Oś bez rozstrzygnięcia. Miasto zwróciło się do Marszałka

Piąty przetarg i nadal brak rozstrzygnięcia. Unieważniono kolejne postępowanie dotyczące Zielonej Osi Miasta. Co dalej z kolejną dużą inwestycją?

- R E K L A M A -

Kutnowski magistrat poinformował, że po przeprowadzonej analizie ofert złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w ramach projektu pn. „Zielona oś miasta”:

  • w części I zamówienia – budowa ścieżki turystycznej pieszo-rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaków turystycznych – unieważniło postępowanie przetargowe z uwagi na przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację tej części zadania;
  • w części II zamówienia – zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Ochnią wraz z rozarium – unieważniło postępowanie przetargowe z uwagi na odrzucenie przedłożonej oferty ze względów formalnych.

Bardzo żałuję, że postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, ale nie było to możliwe ze względów formalnych. Był to już 5 przetarg i taka sytuacja nie miała miejsca do tej pory. Jednakże obecnie realizacja tego przedsięwzięcia będzie uzależniona od decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego o przesunięciu terminu realizacji zadania o rok. Z taką prośbą wystąpiliśmy do Marszałka i oczekujemy na pozytywną odpowiedź – wyjaśnia Jacek Boczkaja, zastępca Prezydenta Miasta Kutna.

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: