Piękny jubileusz Państwa Lewandowskich. Są małżeństwem od 60 lat!

W minioną sobotę, w Urzędzie Miasta Kutna miała miejsce uroczystość 60-lecia jubileuszu pożycia małżeńskiego. Z tej okazji Państwo Władysław i Irena Lewandowscy zostali uhonorowani przez Prezydenta Miasta Zbigniewa Burzyńskiego medalami Prezydenta Rzeczypospolitej za długoletnie pożycie małżeńskie.

W słowach skierowanych do czcigodnych Jubilatów Prezydent podkreślił istotną rolę rodziny w budowaniu społeczeństwa.

- R E K L A M A -

Państwo Lewandowscy związek małżeński zawarli 14 stycznia 1958 r. w Kutnie. Pan Władysław swoje życie zawodowe poświęcił służbie społeczeństwu poprzez pracę w straży pożarnej oraz jednostce wojskowej. Pani Irena była długoletnim pracownikiem kutnowskiego szpitala. Jubilaci dochowali się dwójki dzieci: syna Marka oraz córki Małgorzaty.

Dostojnym Jubilatom składamy serdeczne gratulacje.

- R E K L A M A -

Źródło: UM Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: