Piesi muszą tutaj chodzić po jezdni. „Potrzebna jest pilna budowa chodnika”

Piesi muszą chodzić w tym miejscu jezdnią, co stwarza dla nich duże zagrożenie. Ewa Rzymkowska i Michał Łucki wystąpili z wnioskiem o pilną budowę chodnika na ul. Bukowej. I choć miasto podziela zdanie radnych, to sprawa wcale nie jest taka prosta.

- R E K L A M A -

Na wniosek mieszkańców zwracamy się do Pana Prezydenta z wnioskiem o pilną budowę chodnika wzdłuż ul. Bukowej. Piesi są obecnie zmuszeni poruszać się jezdnią, co doprowadza do niebezpiecznych sytuacji. Szczególnie narażone są osoby starsze i dzieci, ze względu na nasilony ruch samochodowy na tej ulicy – napisali w interpelacji Ewa Rzymkowska i Michał Łucki.

reklama

Jak do sprawy podchodzi kutnowski magistrat?

- R E K L A M A -

Zgadzam się z Państwa opinią jak i wnioskami mieszkańców na temat pilnej potrzeby budowy ciągu pieszego przy tej ulicy. Wykonanie inwestycji wydaje się być pilnie potrzebne zwłaszcza w perspektywie rozbudowy osiedla mieszkaniowego – komentuje Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna.

Jak się okazuje, podczas realizacji inwestycji tj. budowy nawierzchni ul. Bukowej Miasto Kutno zamierzało wykonać ciąg pieszy wzdłuż istniejącego osiedla. Ze względu na małą szerokość pasa drogowego będącego w zarządzie Prezydenta Miasta Kutno wykonanie chodnika uzależnione było od użyczenia terenu przez właścicieli nieruchomości przyległych tj. wspólnot mieszkaniowych.

- R E K L A M A -

W związku z tym wystąpiono poprzez RSM Pionier w Kutnie o zgodę na powyższe. Nie wszystkie wspólnoty mieszkaniowe udzieliły odpowiedzi pozytywnej. Wobec takiej odpowiedzi odstąpiono od budowy chodnika. Jednocześnie informuję, iż w przypadku wystąpienia przez wspólnoty mieszkaniowe z prośbą o realizację tego zadania przy wykazaniu woli bezpłatnego użyczenia terenu pod tą inwestycję Miasto Kutno rozważy jego realizację – wyjaśnia J. Boczkaja.

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: