PILNE! Radni zagłosowali, znamy przyszłość starosty Debicha

Dosłownie przed chwilą ogłoszono wyniki głosowania radnych w sprawie odwołania starosty Krzysztofa Debicha! W głosowaniu tajnym (21 radnych) za odwołaniem było 11 radnych, przeciwnych 9 i 1 głos nieważny. Tym samym starosta nie został odwołany. Potrzebne było 3/5 głosów rady. Wkrótce więcej informacji.