reklama
reklama

Co ze żłobkiem i przedszkolami w Kutnie? Prezydent podjął ważną decyzję

Żłobek i przedszkola w Kutnie nie zostaną otwarte 6 maja – taką informację przekazał kutnowski magistrat.

Jak można przeczytać w piśmie podpisanym przez Zbigniewa Wdowiaka, zastępcę prezydenta Kutna, głównymi powodami podjęcia takiej decyzji, wskazywanymi przez dyrektorów jest:

- R E K L A M A -

– brak możliwości pełnego przygotowania pomieszczeń i organizacji pracy przedszkoli i żłobka do reżimów sanitarnych określonych w wytycznych;

– konieczność dokonania zakupu dużych ilości środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych;

- R E K L A M A -

– konieczność dostosowania minimalnych przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci z uwzględnieniem 4m2 na 1 dziecko i opiekuna;

– konieczność zorganizowania pracy przedszkoli i żłobka w taki sposób, aby zrealizowany został obowiązek zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni (w przypadki opiekunów wynoszący min. 1,5m, brak możliwości kontaktowania się z dziećmi i z nauczycielami przez personel pomocniczy i kuchenny, konieczność zapewnienia dystansu społecznego w odniesieniu do rodziców i opiekunów podczas przeprowadzania i odbierania dzieci wynoszący min. 2 m oraz wydzielenia przestrzeni wspólnych wynoszący 15m2 na 1 rodzica z dzieckiem;

- R E K L A M A -

„Jednocześnie uprzejmie informuję, iż trwają intensywne prace mające na celu jak najszybsze dostosowanie przedszkoli i żłobka do reżimów sanitarnych wynikających z wytycznych oraz przygotowania bezpiecznych warunków dla dzieci i personelu” – komentuje Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta Kutna.

O możliwym terminie otwarcia przedszkoli i żłobka UM Kutno ma poinformować w kolejnym komunikacie w dniu 8 maja 2020.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: