Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2023 r.

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku.

Wniosek o dofinansowanie można składać od 1 marca 2023 roku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

W 2023 roku realizowane są następujące formy wsparcia:

- R E K L A M A -

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

- R E K L A M A -

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

- R E K L A M A -

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Wnioski w ramach w/w programu w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie  przy
ul. Wyszyńskiego 13, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Terminy składania wniosków:

Modułu I:

  • od 01.03.2023 r. – do 31.08.2023 r.

Modułu II:

  • od 01.09.2023 r. do 10.10.2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Szczegółowe informacje na temat programu Aktywny samorząd 2023 znajdują  na stronie
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z dofinansowań

materiał informacyjny PCPR Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: