Piotr Stasiak z Muzeum Pałacu Saskiego uhonorowany medalem „Gloria Artis” [ZDJĘCIA]

Zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Saskiego w Kutnie, dr Piotr Stasiak, został dziś uhonorowany medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Uroczystość miała miejsce w gmachu Pałacu Saskiego w Kutnie.

- R E K L A M A -

W uroczystości udział wzięli między innymi Wojewoda Łódzki Dorota Ryl, zastępca prezydenta Kutna Zbigniew Wdowiak, przewodniczący Rady Miasta Kutno Paweł Markiewicz czy dyrektor Muzeum Pałacu Saskiego w Kutnie Grzegorz Skrzynecki. Na sali pojawili się także m.in. naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta Michał Adamski i dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury Radosław Rojewski.

Zanim dr Piotr Stasiak otrzymał z rąk wojewody medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Kinga Sikora prowadząca dzisiejsze wydarzenie, przybliżyła sylwetkę zastępcy dyrektora Muzeum Pałacu Saskiego w Kutnie.

- R E K L A M A -

Uroczystość zwieńczył koncert pt. „Od opery do piosenki” w ramach “Muzyczne Spotkanie w Pałacu” w wykonaniu nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Kurpińskiego w Kutnie.

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

- R E K L A M A -

Piotr Stasiak – sylwetka

Dr Piotr Stasiak jest kustoszem dyplomowanym, historykiem, muzealnikiem i zastępcą dyrektora Muzeum Pałacu Saskiego w Kutnie. Był koordynatorem projektu rewitalizacji i rewaloryzacji kompleksu tzw. Pałacu Saskiego w Kutnie w zakresie opracowywania programu funkcjonalno – użytkowego, koordynacji zespołu ekspertów,  prac badawczych w zakresie konserwatorskim  oraz architektury i archeologii.

Ponadto jest autorem scenariuszy do kilkunastu wystaw i kilku katalogów poświęconych historii i zabytkom powiatu kutnowskiego. Współautor oraz autor  kilkunastu publikacji, a także   kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących zabytków i dziejów regionalnych. W 2017 r. we współpracy z Uniwersytetem im. M. Kopernika w Toruniu koordynował i współtworzył multimedialny program edukacyjny „Pałac jednego króla dwóch państw dwóch kultur.”, poświęcony unii polsko – saskiej. Od 2015 r. członek komitetu redakcyjnego Kutnowskiego Słownika Biograficznego. W 2010 r. współzałożyciel Kutnowskiego Towarzystwa  Historycznego, którego jest prezesem (za niepodlegla.pl).

Zobacz zdjęcia z uroczystości:

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: