reklama
reklama
reklama
reklama

Polityka prywatności:

Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku to data wejścia w życie RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Na podstawie wskazanego wyżej rozporządzenia, zobowiązani jesteśmy do poinformowania wszystkich odwiedzających nasze strony o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Jakie dane przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania tych danych?

Co do zasady zbieramy adresy IP od odwiedzających, dane dotyczące portów z jakich korzystają ich łącza, a także wysyłamy im ciasteczka internetowe (cookies). Dane te zbierane są podczas korzystania z naszych stron a) w celu zapewnienia różnorodności wyświetlanych reklam, b) konieczności udzielenia informacji na żądanie uprawnionych organów typu policja, sądy, prokuratura. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Na niektórych podstronach przetwarzanie danych może mieć szerszy charakter. Dotyczy to 1) artykułów (podstron z artykułami), gdzie użytkownik dobrowolnie może dodać komentarz z treścią i podpisem,

Przydatne informacje

– Informujemy, że przysługuje Ci a) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

– Wszystkie dane przechowywane są przez maksymalny okres, który ograniczony może być przez warunki techniczne administratora.

Podmiot administrujący danymi i dane kontaktowe

Podmioty administrujące:

redakcja@panoramakutna.pl

Agencja Reklamowo-Prasowa PRESStige Łukasz Stasiak
99-300 Kutno,
Zamenhofa 13/12a

Polityka prywatności i wykorzystywania cookies

Ciasteczko, cookies – (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. (źródło: Wikipedia)

Pliki cookies wykorzystujemy do gromadzenia informacji o naszych użytkownikach na potrzeby zapewnienia różnorodności reklam oraz ich dopasowania do zainteresowań użytkownika. Ciasteczka wykorzystywane też są w celach statystycznych oraz na potrzeby systemów reklamowych stosowanych przez portal PanoramaKutna.pl.