reklama
reklama

Pomagasz Ukraińcom? Możesz otrzymać refundację kosztów

W całej Polsce można już ubiegać się o świadczenie rekompensujące wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Wnioski w tej sprawie są przyjmowane w urzędach gmin.

Formularze związane z uzyskaniem finansowej rekompensaty można składać w Urzędzie Miasta Kutno w punkcie informacyjnym przy głównym wejściu do urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej pok. 238 lub tel. (24) 253-12-52.

- R E K L A M A -

Według rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw (znajdziesz je tutaj) świadczenie przysługuje osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi. Wzór wniosku jest do pobrania pod artykułem.

Wypełniając wniosek należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

- R E K L A M A -

Dodatkowo konieczne jest złożenie oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem, ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Zgodnie z obowiązującym od 16 marca rozporządzeniem ws. maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: