reklama
reklama

Pomagasz Ukraińcom? Ważne informacje w sprawie świadczeń pieniężnych

Od 16 kwietnia zmieniają się zasady składania wniosków o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.

Przede wszystkim wnioski przyjmuje teraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, a nie jak dotychczas Urząd Miasta.Dokumenty należy składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pok.37. Pracownicy MOPS czekają na nie w poniedziałki i wtorki od 10:00 do 14:00 oraz w czwartki i piątki od 10:00 do 14:00.

- R E K L A M A -

Wypełniając wniosek należy podać swoje dane, liczbę osób, którym gwarantujemy zakwaterowanie i wyżywienie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.Konieczne jest złożenie oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany we wniosku okres nie wypłacono już świadczenia oraz nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek.

- R E K L A M A -

Zgodnie z obowiązującym od 16 marca 2022 r. rozporządzeniem rady ministrów ws. maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

- R E K L A M A -

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 253 43 09, 253 44 46 wew.131, 140.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: