reklama
reklama
reklama
reklama

Ponad 50 mln złotych na inwestycje. Wójt Gminy Łanięta podsumowuje udaną kadencję 2018-2024

Dla gminy Łanięta mijająca kadencja była czasem wyzwań oraz wielu inwestycji, przedsięwzięć oraz licznych projektów i pozyskiwania środków zewnętrznych. Na inwestycje przeznaczono ponad 50 mln złotych, a ostatnie lata podsumowuje Tomasz Szczęsny – Wójt Gminy Łanięta.

- R E K L A M A -

― Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Łanięta! „Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg!”. Tak brzmiały słowa ślubowania, które złożyłem ponad 5 lat temu, zostając Wójtem Gminy Łanięta. To dzięki Waszemu poparciu! Obdarzyliście mnie ogromnym zaufaniem. Ta kadencja to czas wyzwań, wielu inwestycji, przedsięwzięć oraz licznych projektów, a także intensywnego pozyskiwania środków zewnętrznych. Kwota przeznaczona na inwestycje w tej kadencji to 50 826 863,78 zł! Co ważne, dzięki mojej racjonalnej gospodarce finansowej, pomimo tak dużej ilości zrealizowanych zadań, nie zaciągnęliśmy żadnego kredytu. Pragnę przedstawić Państwu najważniejsze przedsięwzięcia, które zrealizowaliśmy w ostatnich 5 latach ― mówi Tomasz Szczęsny, Wójt Gminy Łanięta.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

W latach 2019-2023, w ramach pozyskanych środków zewnętrznych, zrealizowaliśmy szereg inwestycji drogowych. Zmodernizowaliśmy ponad 8,5 km dróg na terenie gminy Łanięta, zaś obecnie wykonujemy przebudowę ponad 16 km dróg gminnych. Realizacja inwestycji drogowych przyczynia się do poprawy jakości dróg oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

- R E K L A M A -

Przebudowa drogi gminnej Nr 102268E w miejscowości Franciszków – Gmina Łanięta
Kwota inwestycji: 530 336,00 zł. Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa dróg gminnych Nr 102251E i Nr 102259E.
Kwota inwestycji: 1 233 941,74 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

- R E K L A M A -

Przebudowa drogi gminej Nr 102273E i drogi gminnej Nr 102276E (działka drogowa 118) w miejscowości Chruścinek. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 893 084,77 zł. Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Remont drogi powiatowej Nr 2143E Kutno (ul. M. Skłodowskiej-Curie)-Łanięta – Kąty na odcinku od km 16+510 do km 18+610. Gmina Łanięta przekazała Powiatowi Kutnowskiemu dotację celową w wysokości 129 477,49 zł na realizację zadania (dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 102281E w miejscowości Łanięta. Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: 245 590,00 zł.

Droga ta odgrywa kluczowe znaczenie w sieci dróg publicznych na terenie gminy Łanięta, ponieważ łączy ze sobą dwie drogi powiatowe Nr 2140E i Nr 2142E. W ramach zadania, na drodze gminnej o długości 1,190 km, wykonano nawierzchnię asfaltową.

Remont tej drogi zwiększy bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkowników ruchu drogowego oraz polepszy dojazd rolnikom do pól uprawnych.

Największa inwestycja drogowa w historii Gminy Łanięta! Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łanięta. Kwota dofinansowania 11 305 000,00 zł. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W kwietniu 2024 r. zakończymy przebudowę 13 dróg gminnych! To ponad 16 km dróg!

ŚWIETLICE WIEJSKIE

REMONT I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLONOWCU WIELKIM. Rekordowe dofinansowanie inwestycji! Ponad 90%. W ramach zadania wykonano: remont świetlicy, zamontowano instalację fotowoltaiczną wraz z pompami ciepła powietrze – powietrze (klimakonwektory) – instalacja zimą zapewni ciepło, latem pomieszczenia będzie można ochładzać. Dodatkowo zainstalowana została również mechaniczna wentylacja. Kwota inwestycji: ponad 1,6 mln zł. Obok świetlicy powstał plac zabaw – wspaniałe miejsce dla dzieci na zabawę w letnie dni. Uroczyste otwarcie świetlicy odbyło się w kwietniu 2023 r.

KLONOWY ZAKĄTEK W GMINIE ŁANIĘTA 150 000,00 ZŁ Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ŁODZI
Gmina Łanięta znalazła się wśród 21 jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, którym udzielono z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”. W ramach tego przedsięwzięcia zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim: wykonano nasadzenia drzew rodzimych, drzew ozdobnych i roślin miododajnych, zakupiono altanę ogrodową wraz z grillem, powstała alejka wokół świetlicy, ekologiczne ławki solarne z koszami na odpady, zbiornik do wody deszczowej, zielony przystanek, tablica historyczna oraz tablica informacyjna o dofinansowaniu.

ŚWIETLICA WIEJSKA W ŚWIECINKACH
Stworzyliśmy miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Świeciny

ŚWIETLICA WIEJSKA W CHROŚNIE
Stworzyliśmy miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Chrosno

MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WITOLDOWIE WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW.

Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja III PGR. Kwota dofinansowania: 1 960 000,00 zł. Trwają prace, polegające na modernizacji całego budynku m. in. modernizacji pokrycia dachowego, stolarki drzwiowej i okiennej, ogrzewania. Całość zostanie dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto zagospodarowany zostanie teren wokół budynku poprzez utworzenie placu zabaw i montaż ogrodzenia. Już niedługo mieszkańcy będą mogli korzystać z wyremontowanej świetlicy wiejskiej, która stanie się miejscem spotkań, integracji i zabawy.

Gmina Łanięta stała się właścicielem części budynku pod adresem Łanięta 15F, tj. po Banku Spółdzielczym, który kupiła za kwotę 286 447,72 zł. W tym roku planujemy rozpocząć kompleksowy remont obiektu. Na ten cel mamy środki w wysokości 7 000 000,00 zł.

MODERNIZACJA BUDYNKU W ŁANIĘTACH NR 15E Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ. KWOTA DOFINANSOWANIA TO 453 270,24 ZŁ.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Montaż instalacji fotowoltaicznej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.

Kwota inwestycji: 104 988, 07 zł. Dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Instalacje OZE w świetlicach wiejskich Gminy Łanięta. Inwestycje objęły świetlice wiejskie w miejscowościach Anielin i Wilkowia, a polegały na zamontowaniu paneli fotowoltaicznych oraz klimakonwektorów. Dzięki tym przedsięwzięciom nasi mieszkańcy mogą w komfortowych warunkach spędzać czas w świetlicach wiejskich. Zimą instalacja zapewni ciepło, latem natomiast pomieszczenia będzie można ochładzać.
Kwota inwestycji: 190 010,00 zł. Dofinansowanie: WFOŚiGW w Łodzi.

ZAKUP BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI ŁANIĘTA NA DZIAŁCE NR 204/28. Gmina Łanięta stała się właścicielem części budynku pod adresem Łanięta 15F, tj. po Banku Spółdzielczym, który kupiła za kwotę 286 447,72 zł. W tym roku planujemy rozpocząć kompleksowy remont obiektu. Na ten cel mamy środki w wysokości 7 000 000,00 zł.

USTANOWIENIE HERBU
Proponowany wizerunek herbu gminy Łanięta nawiązuje do rodu Skarżyńskich – dawnych właścicieli Łaniąt oraz do Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łaniętach. Na tarczy hiszpańskiej w polu błękitnym jednorożec wspięty srebrny, od czoła na prawo od jednorożca srebrna lilia.

REMONT TRZECH ZBIOROWYCH GROBÓW ŻOŁNIERZY WP Z 1939 ROKU POŁOŻONYCH NA CMENTARZU RZYMSKOKATOLICKIM W ŁANIĘTACH.

Zadanie sfinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach dotacji celowej na utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych. Wysokość dotacji celowej to 62000,00 zł. Zakres prac obejmował: wymianę trzech nagrobków, wykonanie nowych fundamentów pod nagrobki, utwardzenie placu wokół nagrobków kostką betonową, wykonanie ogrodzenia metalowego pojedynczym łańcuchem oraz zamieszczenie tablicy informacyjnej o pochodzeniu środków na realizację zadania.

GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA

ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO INSTALACJI.
Agregat znajduje się na terenie Stacji Uzdatniania Wody.
Kwota inwestycji: 143 541,00 zł.

Wymieniliśmy 40 hydrantów oraz 12 zasuw wodociągowych na terenie gminy. Kwota inwestycji: 211 206, 12 zł.

ZAKUP WODOMIERZY ZE ZDALNYM ODCZYTEM. Wymieniliśmy wodomierze na terenie gminy Łanięta u 358 odbiorców wody za kwotę 67 139,27 zł. W 2024 r. wymienimy wodomierze w ostatnich 3 miejscowościach.

MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ
Wymieniliśmy pompy w dwóch przepompowniach ścieków w miejscowości Łanięta oraz w jednej przepompowni ścieków w miejscowości Suchodębie. Przepompownie zostały wyposażone w nowe szafy sterujące. Kwota inwestycji: 116 850,00 zł. Zakup, instalacja i montaż prasy taśmowej do odwadniania osadu. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 112 000,00 zł.

ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO WRAZ Z PUNKTEM DO ŁADOWANIA POJAZDÓW.
Kwota pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Łodzi to 300 000,00 zł.

ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z URZĄDZENIEM WIELOFUNKCYJNYM DO KOSZENIA POBOCZY
Zakup ten pozwala istotnie usprawnić wykonywanie należących do zadań własnych gminy prac terenowych, m. in. umożliwia sprawne koszenie poboczy dróg, a także ułatwia pielęgnację drzew i krzewów na terenie gminy, tym samym wpływa na poprawę estetyki oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Łanięta. Środki pozyskane z WFOŚiGW w Łodzi. Całkowity koszt zadania wyniósł 553 430,00 zł.

ZAKUP ROZSIEWACZA DO PIASKU I SOLI.
Z myślą o bezpieczeństwie użytkowników ruchu drogowego na terenie naszej Gminy, zakupiliśmy rozsiewacz piasku i soli typu N062 RCW. Wartość zakupionego rozsiewacza to 38 868,00 zł.

ZAKUP AUTOBUSU W CELU DOWOŻENIA UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŁANIĘTA.
Pojazd zakupiony przez Gminę Łanięta posiada 37 miejsc siedzących. Pojazd służy zarówno mieszkańcom naszej gminy jak i uczniom Szkoły Podstawowej i Przedszkola Lokalnego w Łaniętach. Zakupiony autobus zapewnia bezpieczne przejazdy naszym mieszkańcom. Kwota zakupu to 99 000,00 zł.

WSPARCIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY ŁANIĘTA.
Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Wójta Gminy Łanięta Tomasza Szczęsnego pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 73 533,19 zł z Funduszu Sprawiedliwości. Pozyskane wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia na rzecz trzech jednostek OSP z terenu naszej gminy – OSP Łanięta, OSP Suchodębie oraz OSP Witoldów.

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO.
Gmina Łanięta przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaniętach dotację w wysokości 300 000,00 zł, dzięki czemu zakupiony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy samochód to zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Dlatego niezbędne jest ich doposażanie w sprzęt ratujący życie i mienie mieszkańców.

Przekazaliśmy sprzęt dla OSP w Łaniętach. Kwota inwestycji: 54 927,00 zł.
Przekazaliśmy sprzęt dla OSP w Suchodębiu. Kwota inwestycji: 70 000,00 zł.

POWSTAŁA SPÓŁKA SIM KZN ZIEMI KUTNOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W ŁANIĘTACH. 29 LISTOPADA 2023 R. – HISTORYCZNA DATA DLA GMINY ŁANIĘTA!!

Gmina Łanięta, Gmina Daszyna, Gmina Grabów, Gmina Strzelce, Gmina Żychlin, Gmina Nowe Ostrowy, Gmina Krośniewice, Gmina Bedlno, Gmina Oporów oraz Gmina Krzyżanów wspólnie utworzyły spółkę – SIM KZN ZIEMI KUTNOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W ŁANIĘTACH!
Na terenie naszej Gminy powstaną nowe budynki wielorodzinne. Budowę rozpoczniemy już niebawem – inwestycja realizowana będzie w miejscowości Suchodębie.
Będą to mieszkania na wynajem dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, mają natomiast tzw. zdolność czynszową. Gmina Łanięta otrzymała 3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – kwota ta stanowi wkład własny Gminy w utworzeniu spółki. Nowopowstała Spółka, swoją siedzibę będzie miała w naszej Gminie – Gminie Łanięta.

OŚWIATA

MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO W ŁANIĘTACH.
Gmina Łanięta otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 70 000,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 97 815,71 zł. Powstały nowe, duże, zadaszone trybuny dzięki którym kibicowanie będzie możliwe bez względu na warunki pogodowe.

“AKTYWNA TABLICA” DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ŁANIĘTACH.
Pozyskaliśmy dotację w wysokości 35 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Wsparcie finansowe przeznaczyliśmy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przyznane dofinansowanie z pewnością przyczyniło się do urozmaicenia i uatrakcyjnienia zajęć w Naszej Szkole.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ŁANIĘTACH.
Dzięki pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dotacji, przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach powstało boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki i tenisa ziemnego. Ta sportowa inwestycja nie tylko unowocześni przyszkolną infrastrukturę, ale przede wszystkim umożliwi aktywność fizyczną oraz sportowy rozwój dzieci i młodzieży. Z obiektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy naszej Gminy. Wiosną planujemy uroczyste otwarcie boiska. Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego to 230 000,00 zł.

LAPTOPY DLA CZWARTOKLASISTÓW
Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Agnieszka Gadziomska przekazali na ręce rodziców 17 laptopów dla czwartoklasistów, które pozyskaliśmy w ramach Rządowego Programu „Laptop dla ucznia” za kwotę ok. 50 000,00 zł. Program realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji – to rządowa inicjatywa, która ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych.

WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”. Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny przekazał laptopy dzieciom, których dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Wśród mieszkańców naszej gminy uprawnionych do odbioru laptopów było 13 dzieci. Łączna wysokość środków pozyskanych przez Gminę Łanięta wynosi: 33 865,00 zł.

WSPÓŁPRACA Z SOŁECTWAMI – GRANTY SOŁECKIE

Wójt Gminy Łanięta, współpracując z sołectwami podczas kadencji pozyskiwał dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”. Wspólnie z mieszkańcami oraz Sołtysami zrealizowaliśmy wiele projektów.

RENOWACJA ZABYTKOWEJ DZWONNICY PRZY KOŚCIELE W ŁANIĘTACH

Ogromne środki pozyskaliśmy również z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łaniętach. Już niebawem XIX wieczna dzwonnica, będąca wizytówką Łaniąt, doczeka się gruntownego remontu. Projekt będzie realizowany przez naszą Parafię przy współpracy z Gminą. Kwota dofinansowania: 989 000,00 zł.

WYDARZENIA KULTURALNE, EDUKACYJNE I EKOLOGICZNE

Co roku, Gmina Łanięta, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Łaniętach, Nadleśnictwem Kutno, Powiatem Kutnowskim organizuje wiele imprez oraz wydarzeń kulturalnych. Moc atrakcji, ciekawe występy, zabawy taneczne, pyszne smakołyki przygotowane przez lokalne KGW, występy dzieci z Przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatka w Łaniętach oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach. Każde wydarzenia uświetnia– zespół folklorystyczny “Łanięckie Słowiki”.

DOŻYNKI, DZIEŃ DZIECKA,

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY “ŁANIĘCKIE SŁOWIKI”
Przy GOKiS prężnie działa również zespół folklorystyczny „Łanięckie Słowiki”, który zrzesza grupę miłośników tradycji ludowej, w szczególności muzyki. Śpiewem, muzyką i strojem ludowym kultywuje i promuje folklor ziemi łowickiej, wykonuje piosenki ludowe i taneczne. Zespół uatrakcyjnia wydarzenia gminne, promuje również Gminę Łanięta na konkursach lokalnych oraz ogólnopolskich.

KOŁO SENIORA
W GOKiS utworzyliśmy Koło Seniora, które cieszy się dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców, obecnie należy do niego już 16 osób. W ramach działalności Koła odbywają się zajęcia rozwijające indywidualne umiejętności i zainteresowania np. zajęcia plastyczne, florystyczne i rękodzielnicze, a także spotkania integracyjno –kulturalne.

EKOLOGICZNY PIKNIK RODZINNY
Na stadionie w Łaniętach odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny. W tym wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy naszej Gminy i nie tylko. Oczywiście nie zabrakło uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach, przedszkolaków z Przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatka w Łaniętach, dyrekcji i kadry pedagogicznej, rodziców. Obecni byli również kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy i pracownicy Urzędu Gminy. Poprzez zabawę, gry i konkursy na różnych stanowiskach uczestnicy pikniku mieli możliwość poszerzać swoją wiedzę na temat ochrony powietrza i ochrony środowiska oraz brać udział w wielu różnorodnych doświadczeniach, zabawach i pokazach. Każdy znalazł coś dla siebie! Warsztaty ekologiczne i techniczne, konkursy plastyczne z nagrodami , eko-zajęcia. Nie zabrakło zawodów rekreacyjno – sportowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy drona antysmogowego! Dodatkowo, wszyscy zainteresowani, dzięki specjalnym okularom, mogli obejrzeć Gminę Łanięta z lotu ptaka.

PIKNIK BEZPIECZNY POWIAT
Na stadionie przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach odbyła się druga edycja pikniku „Bezpieczny Powiat”. Organizatorami Pikniku byli: Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny, Powiat Kutnowski reprezentowany przez Tomasza Walczewskiego Członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Szansa”. Podczas Pikniku na dzieci czekały następujące atrakcje: prelekcje na temat bezpieczeństwa podczas wakacji prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz pokazy pojazdów policyjnych; konkursy i zajęcia sportowe prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kutnie, pokaz pojazdów wojskowych prowadzony przez AMZ Kutno; celowanie wodą z węża strażackiego do wyznaczonego celu, kurtyna wodna oraz pokaz pojazdu strażackiego OSP Suchodębie, kreatywne, ciekawe zajęcia – edukacja leśna i konkursy Nadleśnictwa Kutno z/s w Chrośnie, dmuchańce, bańki mydlane, malowanie buziek, taniec z kolorami oraz stoiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie, Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, Kutnowskiego Szpitala Samorządowego. Nie zabrakło oczywiście kiełbasek z grilla, waty cukrowej, popcornu i pysznej lemoniady.

• materiał promocyjny Gminy Łanięta

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: