reklama
reklama

Ponad milion złotych dla DPS–ów z powiatu kutnowskiego

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zostały podpisane umowy dotyczące wsparcia dla domów pomocy społecznej w ramach programu „Łódzkie Pomaga”.

O szczegółach programu realizowanego przez samorząd województwa łódzkiego poinformowali podczas konferencji prasowej wicemarszałek Zbigniew Ziemba oraz Ewa Marciniak, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W konferencji wzięli też udział radni Sejmiku WŁ: Ewa Wendrowska, przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Alicja Antczak i Janusz Ciesielski.

- R E K L A M A -

– To pracownicy domów pomocy społecznej będą korzystać z możliwości finansowych, jakie daje program „Łódzkie Pomaga” – podkreślił Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego. – W skali naszego regionu te możliwości będą dotyczyły sześćdziesięciu domów pomocy społecznej. To wielkie dzieło, które będziemy mogli wspólnie realizować dzięki przychylności Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki inicjatywie samorządu województwa łódzkiego oraz możliwościom funduszy europejskich.

– Projekt, który dzisiaj finalizujemy, pokazuje po raz kolejny, jak dobra jest współpraca pomiędzy samorządem wojewódzkim i instytucjami naszego państwa, ale również między samorządami powiatowymi i gminnymi. Myślę, że województwo łódzkie jest przykładem do naśladowania. Jeszcze bardziej istotny jest fakt, że fundusze, które teraz spłyną i zostaną przekazane do domów pomocy społecznej, są między innymi po to, żeby mogło dojść do normalizacji życia w tych placówkach – powiedziała radna Ewa.

- R E K L A M A -

Przedstawiciele samorządów, które otrzymały wsparcie, odebrali dziś symboliczne czeki i podpisali umowy. „Łódzkie Pomaga” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek złożony przez Województwo Łódzkie za pośrednictwem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej został wybrany do dofinansowania w naborze ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zorganizowanym w trybie nadzwyczajnym. Kwota wsparcia dla naszego województwa to ponad 24,5 mln zł.

Głównym celem projektu jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego podopiecznych i kadry domów pomocy społecznej, zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID–19 w instytucjach opiekuńczych oraz łagodzenie skutków epidemii koronawirusa w grupach dużego ryzyka.

- R E K L A M A -

Wsparcie skierowane jest do podmiotów prowadzących na terenie województwa łódzkiego domy pomocy społecznej. O pieniądze mogły występować lokalne samorządy – powiaty i miasta, oraz podmioty niepubliczne – stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, spółki i przedsiębiorcy.

Projekt jest realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – jednostkę samorządu województwa. Wnioski w naborze ogłoszonym przez RCPS złożyły 33 podmioty prowadzące w sumie 61 domów pomocy społecznej – 20 samorządów i 13 podmiotów niepublicznych. Wnioski opiewały na ponad 20 milionów złotych. Pieniądze otrzymali wszyscy, którzy wystąpili o wsparcie. Na pozostałą kwotę – ponad 4 mln zł, zostanie ogłoszony nabór uzupełniający.

Najwięcej – prawie 5,8 mln zł, otrzymały władze Łodzi, które prowadzą 13 domów pomocy społecznej. Kolejne wnioski z najwyższą kwotą zostały złożone przez: powiat sieradzki – 1,8 mln zł dla 2 DPS, powiat pabianicki – 1,5 mln zł dla 2 DPS, oraz powiat kutnowski – 1,2 mln zł dla 5 domów pomocy społecznej.

Wsparcie może być przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS, zapewnienie możliwości noclegu dla pracowników DPS, poza miejscem zamieszkania, na utworzenie tymczasowych miejsc na kwarantannę dla podopiecznych i pracowników DPS.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: